Yenisahra ve Barbaros Mahallelerinin İmar Planları Ataşehir Belediye Meclisi’nde Onaylandı

Yenisahra ve Barbaros Mahallelerinin 1/1000’lik İmar planları daha önce onaylanıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yollanmıştı. Ardından İBB’nin planlarda 1/5000’lik plan ile 1/1000’lik planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için Ataşehir Belediyesi’ne iade edildi. Ataşehir Belediyesi İmar Planlama Müdürlüğü istenilen değişiklikleri en kısa zamanda yaparak Ataşehir Belediye Meclisi’ne karar alınmak üzere gönderdi. Ataşehir Belediye Meclisi’nin 6 Haziran 2018 günü yaptığı toplantıda Yenisahra ve Barbaros Mahallesinin 1/1000’lik planları Cumhuriyet Halk Partili, Adalet ve Kalkınma Partili Meclis üyelerinin ve bağımsız bir üyenin oyları ile onaylandı.
04.06.2018 tarihinde Ataşehir Belediye Meclisi’nde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve 46 sayılı raporu oy birliği ile karara bağladı. Bu rapor da 08.06.2018 tarihinde Ataşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Bundan sonraki süreçte ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nce planlar tekrar incelenecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ilçe belediyeden gelen planları 5216 sayılı yasanın 7.maddesine göre onama veya değiştirerek onama yetkisine binaen, onanmasının ardından Ataşehir Belediyesi’ne gönderecek. İlçe belediyede 1 ay askıda kalacak. Vatandaşlar plana itiraz edebilecekler. Bu sürenin sonunda plan hukuki olarak yürürlüğe girmiş olacak.

 

Kaynak: Ataşehir Belediyesi

Bu yazı 552 kez okunmuştur.