Patronlar Krizde “Dümene” Geçti

Prometheus Danışmanlık Genel Müdürü Yücel Atış'ın açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, şirketlerde yönetim kurulu 2009 yılında en fazla liderlik etmeye odaklandı.
Yönetim kurulunun nelere odaklandığı sorusuna katılımcılar yüzde 54 ile liderlik etmek, yüzde 49 ile krizi yönetmek, yüzde 38 ile finansal riski izlemek, yüzde 38 ile kurumsal performansı izlemek, yüzde 35 ile problemlere çözüm üretmek, yüzde 24 ile kurumsal imajı korumak ve yüzde 21 ile stratejik ilişkileri yürütmek olarak cevap verdi.

ORTAK AKIL VE ORTAK SORUMLULUK BAŞARI GETİRDİ

 
Araştırma bulguları şöyle açıklandı:
''Ulusal şirketlerde patronların kriz döneminde yönetime ağırlığını koyduğu, yani 'dümene' geçtikleri görülüyor. Patronlar 2008 ve 2009'da 'liderlik etmek' rolünü geçici olarak profesyonellerden devralmış olduklarınını belirtiyor. Dümene geçmeyi de patron olma sorumluluğu içinde bir zorunluluk olarak gördüklerini ve profesyonellerin de buna destek verdiklerini belirtiyor.''
Ulusal şirketlerde yönetim kurullarının stratejik yönetimden operasyonel aktif yönetime geçtikleri ifade edilen araştırmaya göre, yönetim kurulları öncelikli olarak birinci sıraya ''krizi yönetmek'' sorumluluğunu koyuyor.
Bu sorumluluğu hem yönetim kurulunda yer alan aile üyeleri hem de profesyoneller birlikte yüklenmenin başarı getirdiğini vurguluyor.
Patron yönetiminde ''ortak akıl ve ortak sorumluluk'' olarak tanımlanan bu model, Türkiye'deki aile şirketlerinde ortak bir davranış modeli olarak gözleniyor. Krizi en az zararla atlatan, fırsata dönüştüren şirketler başarılarını bu modele bağlıyor.

FİNANSAL AÇIDAN AYAKTA KALABİLME MÜCADELESİ

 
Yönetim kurulları kriz döneminde en öncelikli operasyonel konu olarak ise ''finansal riski izlemek'' olarak belirtiyor.
Şirketler 2008 ve 2009'u finansal açıdan ayakta kalabilmek önceliği ile değerlendirdiklerini ve riski yüksek finansal araçlardan uzak durduklarını, maliyetlerini kontrol ederek yürüdüklerini vurguluyor.
Krizde öne çıkan bir yönetim davranışı da ''şirketin operasyonel performansının'' yönetim kurulları tarafından izlenmesi olarak belirtiliyor.
Aylık toplantıların yerini haftalık toplantılara, sık izleme ve destek vermeye bıraktığı şirketlerde, bu sayede hızlı karar vermeye gerektiren problemlerde ortak akıl ve patron liderliğinde hızla uygulamaya geçildiği vurgulanıyor. AA

Bu yazı 328 kez okunmuştur.