İlhami Yılmaz: Hiç Bir Yeşil Alanı İmara Açmadık, Açmayacağız

Ataşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi 518 milyon lira olarak kabul edildi. Ataşehir Belediye Meclisi (11 Ekim 2018) 2019 Yılı Performans Programı, 2019 Mali Yılı Bütçesi için toplandı. Toplantıda Ataşehir Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi 518 milyon lira olarak kabul edildi. Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Belediye Meclisi’nde bütçe üzerindeki konuşmasına, 10 Ekim Ankara Garı Barış Mitingi’ne katılanlara karşı girişilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 barışseveri ve yine hain saldırılarda şehit edilen Mehmetçikleri anarak başladı.

Yılmaz, Ataşehir Belediyesi’nin, Ataşehir sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların refah ve mutluluğuna öncelik verilerek yatırım ve hizmetlerin planlandığını; bu doğrultuda çalışmaların devam ettiğini, söyledi. İnsana ve çevre bilinci içerisinde değişimi ve gelişimi takip eden bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten İlhami Yılmaz, Ataşehir’de eğitimden sosyal yardımlaşmaya, sağlıktan kültüre, alt yapı çalışmalarından yeşil alan yaratmaya kadar sayısız faaliyetin esas alınarak programların en iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

2019 Mali Yılı Bütçesi’nin sunumunda bir konuşma yapan İlhami Yılmaz, 420 bin nüfuslu Ataşehir’de oturan her bir birey için 1.250 TL harcama yapılacak bir bütçe öngörüldüğünü ifade etti.

Başkan vekili İlhami Yılmaz’ın bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasının tam metni şöyle:

“Değerli Arkadaşlarım, öncelikle sizleri ve bu yüce meclis çatısı altında bulunan herkesi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Bugün sizlerle birlikte daha önceki yıllarda da olduğu üzere hazırladığımız bütçe üzerinde görüşmeleri 2019 yılına ilişkin olarak yapacağız. Bugüne kadar yani iki dönemde 2009 yılından bugüne kadar 10 bütçe dönemi üzerinden görüşmeler yaptık ve karara bağladık. Şimdi ise 11. dönemin bütçesini, yani 2019 Mali yılı ve izleyen 2020-2021 yıllarına ilişkin olarak idaremiz tarafından hazırlanan çok yıllı Belediyemiz bütçesi ile 2019 yılına ilişkin performans programı teklifi ile ilgili olarak, Bütçe- Plan Komisyonunca karara bağlanarak Meclisimize sunulan Bütçe- Performans programı raporları hakkında sizlere bilgi sunmak üzere söz almış bulunmaktayım.

Değerli Arkadaşlarım, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler kanunu ve Bütçe hazırlama yönetmeliği ve ilgili kanunlar çerçevesinde çalışmalarımızı tamamlayarak Bütçe kitapçığımızı siz değerli meclis üyelerimize dağıtmış bulunmaktayız.

Evet Değerli Arkadaşlarım, yapılan bu çalışmalar sonucunda 2019 Mali yılı gelir-gider bütçe hedeflerimizin 518.000.000 TL’ye bağlandığını ve bütçenin de buna denk olarak oluştuğunu sizlere dağıtılan kitapçığın 2019 Mali yılı Bütçe kararnamesinin ilk üç maddesine baktığınızda görmeniz mümkündür.

Değerli Arkadaşlarım, bir dönemin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. 2019 yılı bütçesini hazırlarken geçmiş dönemlerde de olduğu gibi, geçmiş dönemleri irdeleyerek nerede ne gibi eksiğimiz olmuş ve ne gibi yanlış yapmışız, bunlardan esinlenerek 2019 yılı bütçemizi hazırlamış bulunmaktayız. Bu dönem bütçemizle ilgili olarak çok önemli tasarruf tedbirlerini tabii ki hükümetin açıklamış bulunduğu orta vadeli tasarruf tedbirleri uygulama programlarına paralel olarak yapmayı hedefledik. Ancak 2018 yılı bütçe uygulamalarını ve hedeflerini tutturabilme çabalarında çok önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızı da buradan sizlere ayrıca ifade etmek istiyorum. Çünkü K.H. Kararnameleriyle birkaç kanun çıkarıldı. Bu kanunlar çerçevesinde tahsilatlarda önemli derecede sıkıntılar çektik. Önce Taşeron Yasası kanun hükmünde kararname 696 sayılı kanun çıkarıldı ve bu çerçevede taşeronda çalışan tüm işçi kardeşlerimiz bir gecede kadrolu işçimiz oldu ve onların her türlü sosyal haklarıyla maaş, SGK ve vergi ödemeleriyle karşı karşıya kaldık. Sonra “Vergi Barışı” yasası çıkarıldı. Önce 31.07.2018 tarih dendi, sonradan 26 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı. Ödenmeyen Ç.T.V ve Emlak vergileri ve diğer vergilerin yapılandırılmasına gidildi. Normalde ödenmesi gereken vergiler vadeye yayıldı, ortalama 2 buçuk yıl vade taşıdı. Diğer taraftan bu vergilere tahakkuk eden gecikme faizleri de yapılandırma sonucunda kalkmış oldu. Aynı zamanda İmar Barışı kanunu çıkarıldı. Bu kanunla birlikte iskân aşamasına gelmiş bazı binalarda vatandaş iskân almak yerine İmar Barışına müracaat ederek yapı kayıt belgeleri aldı ve iskân harçları öbür tarafa gitti. Bunun yanı sıra İmar Barışına müracaat etmiş ve yapı kayıt belgesi almış bulunan işlemlerle ilgili olarak tahakkuk eden imar para cezaları kalkmış oldu. Bunların yanı sıra birde kamuda tasarruf dönemi başlatıldı. Genel bütçeden Belediyelere ödenen paylardan %30 oranında kesinti yapıldı. Velhasıl bunları üst üste koyduğumuz zaman önemli ölçüde tahsilat kaybımız olduğu ortaya çıkıyor.

Değerli arkadaşlarım, bunları niye anlattım. Bütçe hedeflerine ulaşmak veya bu hedefleri gerçekleştirmek için önemli gayret harcıyorsunuz; fakat bir kanun değişikliğiyle birlikte tüm planlarınız alt üst oluyor. Tabii ki ekonomideki dalgalanmaların yansıması ister istemez bütçenize yansıyor. Bu durumu bertaraf etmek mümkün değil. Dolayısıyla bütçenizin tahsilat; yani gelir durumunuzda önemli derecede değişiklikler yaşanıyor. Diğer taraftan ekonomide önemli boyutta bir darboğaz yaşanıyor. Bunun sıkıntılarını da hissetmemek mümkün değil. 2017 yılında yine bu kürsüden 2018 yılına ilişkin bütçe görüşmelerinde 2018 yılının daha olumlu ve gelir düzenlemeleri açısından iyi bir yıl olacağını tahmin etmekteyiz diyorduk.

Çünkü Yenisahra-Barbaros ve Yakın çevresi planları ile İçerenköy- Küçükbakkalköy bir kısmı 5000’ lik Nazım İmar Planlarının yapılıyor olması 2018 yılının ilçemiz açısından da daha iyi bir yıl olacağını ifade ettik. Ne var ki, Şubat 2018’de bu yüce meclis tarafından Yenisahra-Barbaros Mahallesi planları yapılıp Büyükşehre gönderilmesine rağmen 10 aya yakın bir zamandır planlardan ses seda yoktur.

Arkadaşlar yazıktır, bu ilçede yaşayan vatandaşları mağdur etmek ve onları imar haklarından mahrum etmek kimsenin hakkı ve haddi de değildir. Diğer taraftan burada Yenisahra’da dere yatağının yeri değiştiriliyor ve imara açılıyor. Bu duruma kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Bu da ayrı bir konu… Bunun hesabını kim verecek bilemiyoruz. Biz iktidara geldiğimizde kesinlikle 1 m2 ‘lik yeşil alanı imara tahvil etmeyeceğimizi ifade ettik ve yeşil alanları imara açmadık ve açmayacağız buradan tekrar ifade ediyoruz.

Finans Merkezine baktıkça içim sızlıyor. Finans Merkezini 5747 sayılı kanunla Ataşehir sınırları içerisine katmışlardı. Sonradan içlerine sindiremediler ve bir gece yarısı operasyonu ile Torba kanuna bir cümle ilave ederek Ataşehir Finans Merkezini 700.000 m2’lik alanı yıllık bütçemize 50.000.000 TL gelir getirmesini beklediğimiz alanı Ataşehirli vatandaşların elinden alıp Ümraniye sınırları içerisine kattılar. Bu, Allah’tan reva mı? Allahtan korkacaksınız. Zaman zaman Sayın Belediye Başkanımız Battal İlgezdi bu kürsüden “Tavuk su içer Allah’a bakar” diyordu. Evet, doğru söylüyordu.

Değerli arkadaşlarım, her yıl bu kürsüden ifade ettiğimiz üzere ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın refah ve mutluluğuna öncelik vererek yatırım ve hizmetlerimize devam ettiğimizi, insana ve çevre bilinci içerisinde değişimi ve gelişimi takip eden bir yönetim anlayışıyla eğitimden sosyal yardımlaşmaya, sağlıktan kültüre, alt yapı çalışmalarımızdan, yeşil alan yaratmaya kadar çeşitli alanlarda, performans programında da ifade edildiği üzere, sayısız faaliyetlerimizi esas alarak programlarımızı en iyi şekilde hazırlayarak sizlere takdim etmiş bulunmaktayız. Bu arada bütçemizi hazırlarken 2 yıl öncesinde revize ettiğimiz 2015-2019 yılları stratejik plan kapsamında stratejik amaçlarımızı ve hedeflerimizi esas alarak hareket ettiğimizi ayrıca belirtmek istiyorum. Bu çerçeveden hareketle sürdürülebilir çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak- sürekli gelişim anlayışıyla çalışan bir kurum olmak kültürel yaşamı zenginleştirmek vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ilçe sakinlerinin memnuniyetini arttırmak sağlıklı yaşama bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak, toplum düzenine katkı sağlamak, afetle mücadele ve zarar azaltma kapasitesini artırmak, dönüşüm odaklı plan yapmak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak, kültür kenti kimliğinin oluşmasına katkı sağlamak, sosyal etkinlikler gerçekleştirmek, projelendirme ve uygulama süreçlerini verimli yönetmek gibi çok önemli hedeflerimiz olduğunu buradan sizlere aktarmak istedim. Nüfusu her yıl artış gösteren ilçemizde 420.000 kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Hedeflediğimiz bütçede kişi başı yıl bazında yaklaşık 1250 TL / yıl civarında bir harcama olacağı öngörülmüştür. Diğer taraftan harcamalar bazında baktığımızda yıl içerisinde planlanan faaliyetlerin kişi başı kaynak ihtiyacı ise yaklaşık 700 TL / kişi olduğunu görmekteyiz. Bu rakam yeterli mi? Tabii ki yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak çıtayı yükseltmek adına çalışmalarımız önemli boyutta kendisini göstermektedir. Bu meyanda, ilçemizde, vatandaş memnuniyetini ve demokrasiyi kendine amaç edinmiş bir yönetim anlayışıyla gelecek nesillerimizin, daha özgür, daha çağdaş bir toplum düzenine kavuşmak için gerekli çalışmalar yapmaktayız. Sosyal kültürel ve ekonomik alanlarda yaptığımız yatırımlarla ilçemize gerekli ivmeyi kazandırıp önemli bir ilçe olmayı hedefliyoruz. Çağdaş şehircilik gereklerine uygun projeler tasarlayarak, kent estetiğine katkı sağlayan uygulamaları hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Aynı zamanda, vatandaşın sağlıklı olabilme bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için Türkan Saylan Tıp Merkezi, Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği, Ataşehir Belediyesi Sağlık Merkezi ve Kadın Sağlığı Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Merkezi ile her ay yaklaşık 12.000 vatandaşımıza sağlık açısından önemli hizmet vermekteyiz ve vermeye de devam edeceğiz. Bu hususta hiç kimsenin kaygısı ve kuşkusu olmasın. Biz göreve geldiğimizde “ İnsan Odaklı” ve “ Gelecek Ataşehir’de” olan sloganımızla vatandaşımıza söz vermiştik. Bu sözümüzü kesintisiz devam ettireceğimizin sözünü tekrar buradan sizlere ifade etmek istiyorum. 2019 hizmet yılında kültür faaliyetlerimize katkı sağlamak açısından önemli kültür yatırımlarını planladık ve gerekli çalışmalara başladık. 2019 bütçe yılında insanlarımızın yeteneklerini ve becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayacak eğitimler vererek insanlarımıza daha iyi hizmet vermek için gerekli çalışmaları da yapmaktayız. Diğer taraftan sürdürülebilir çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak yeni projelere imza atarak yaşanabilir bir kent için üzerimize düşen görevleri en iyi bir şekilde yerine getirmek için uğraş göstereceğiz. Özellikle ilçemizin en çağdaş imar planlarına kavuşması ve yükselen binalara rağmen yeşil alanların yok olmaması ve insanların daha mutlu olduğu bir kent haline gelmesi adına önemli çalışmalar yapmaktayız. Bu meyanda 2018 yılı sonu itibariyle park sayımız 230 adet olup yeşil alan miktarımız ise 1.000.000 m2 ‘nin üzerindedir. Yapılan hesaplamalarda ilçemiz genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5 m2’ye yaklaşmıştır. Normalde standartlara göre olması gereken rakam kişi başı 10 m2 den az olmamasıdır. Bu meyanda performans programı kitapçığına baktığınızda tüm müdürlüklerin proje ve hizmetleri hakkında detaylı bilgileri görmeniz mümkündür.

Evet değerli arkadaşlarım, şimdi ise yaptığımız ve hazırladığımız bütçe çalışmaları hakkında sizlere teknik bilgi sunmak istiyorum. Konuşmamın başında da ifade ettiğim üzere 2019 Mali yılı bütçemizin Gelir-Gider kısmı 518.000.000 TL olarak öngörülmüştür. Bütçemizin Gider kısmında oluşan ödeneklerle Gelir kısmında yer alan gelirlerde denklik sağlanmıştır. Hazırlanan bütçemizin kararnamesi 15 maddeden oluşmuştur. Bu maddeler bütçe oylaması sırasında madde madde okunup oylamaya sunulacağından ayrıca burada okuyup zamanınızı almak istemiyorum. 2019 Mali yılı bütçemizin gider kalemleri açılımına bakıldığında, Personel kalemleri giderleri ile Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödemeleri dahil olmak üzere toplamda 80.787.860 TL ödenek öngörüldüğü Mal ve hizmet alım giderleri için 319.770.394 TL’lik ödenek öngörüldüğü, Faiz giderleri için 11.000.000 TL’lik ödenek öngörüldüğü, Cari transferler için 5.100.000 TL ‘lik ödenek ayrıldığı, sermaye giderleri için 72.541.746 TL’lik ödenek ayrıldığı ve yedek ödeneklerle ilgili olarak 26.000.000 TL ‘lik ödenek hedeflendiği kitapçığımızın ilgili bölümlerinden izlenebilmektedir. Diğer taraftan fonksiyonel bazda ise 2019 Mali yılı için, Genel Kamu hizmetlerine, kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerine, Ekonomik İşler ve hizmetlerine, çevre koruma hizmetlerine, iskân ve toplum refahı hizmetlerine, sağlık hizmetlerine, dinlenme, kültür ve din hizmetlerine, eğitim hizmetlerine, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerine toplamda 492.000.000 TL’lik bir ödenek öngörülmüştür. Söz konusu ödenek tutarlarının kitapçığımızın 30. sahifesinden izlenmesi mümkündür. Diğer taraftan bütçe kitapçığından da görüleceği üzere belediyemiz 28 müdürlükten oluştuğu, müdürlükler bazında müdürlük bütçeleri bütçe kitapçığı içerisinde detaylı bir şekilde yer almıştır.

Evet değerli arkadaşlarım, 2019 Mali yılı için hedeflenen bütçe teklifimizin her 100 TL’lik bütçe giderinin 15.5 TL’si personel giderine 61.7 TL’si Mal ve hizmet alım giderine, 14 TL’si sermaye giderlerine ayrıldığını görmekteyiz. Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum, 5393 sayılı Belediyeler kanununun 49. Maddesinde de ifade edildiği üzere, Belediyenin yıllık toplam personel gideri, gerçekleşen en son yıl bütçe giderlerinin 213 sayılı vergi usul kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %40 ‘nı geçemez denilmektedir. Bu duruma göre yıllık personel giderimiz, Bütçe kitapçığımızın 52. sayfasında da görüleceği üzere, 170.836.296 TL’dir. En son gerçekleşen bütçe gelirleri ise toplam 355.549.527 TL’dir. Yeniden değerleme oranı ise % 14.47 olduğundan değerleme sonucu ortaya çıkan rakam 406.997.543 TL’dir. Bu duruma göre personel giderleri toplam bütçe gelirleri toplamına oranı yaklaşık %42 civarındadır. 5393 sayılı yasanın 49. Maddesinin son fıkrasına göre ilçe Belediyelerinde bu oran %40 ‘ı geçemez denilmektedir. Durumun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, hedeflenen gelirler bölümünde gelir kalemlerine baktığımızda gelir kalemleri 6 ana başlık altında toplanmış olup bunlar; Vergi gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, Diğer gelirlerden Alacaklar ve Sermaye gelirleri olmak üzere tasnif edilmiştir. Bütçe kitapçığımızın 53. Sahifesinde ayrıntılı bir şekilde 3’er aylık dönemler halinde (Finansman programı) oranlarıyla birlikte, detaylı bir şekilde toplamda 518.000.000 TL olacak şekilde hedeflenmiştir.

Evet değerli arkadaşlarım, yapılan bu çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda, mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmış bulunan, 2019 Mali yılı bütçesi ve izleyen 2020-2021 yıllarına ilişkin çok yıllı gelir-gider Bütçe tahminlerimiz ile 2019 yılı performans programımızı komisyondan geldiği şekliyle ayrı ayrı oylanmasını talep ediyoruz. 2019 Mali yılı bütçemizin halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, bu çalışmalarda emeği geçen başta komisyon üyesi arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve yüce meclis çatısı altında bulunan herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Saygılarımla…”

 

Kaynak: Ataşehir Belediyesi

Bu yazı 3711 kez okunmuştur.