Fakir Ailelere Kömür Yardımı

Valiliklere bu yıl yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, kuruluşlar tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde yapılacak.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüklerinin CIF (ithalatta mal fiyatının üzerine sigorta ve navlun giderinin eklenmesi) satış esaslarına göre valiliklere gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek vasıtalarla nakledilecek.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, dağıtacağı kömürü, ana statüsüne göre, ülke genelinde yerli kömür üretimi yapan üreticilerden de temin edebilecek ve kendi sorumluluğu altında valiliklere ulaştırılmasını sağlayacak.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilecek ve ilgili kuruluşlar, TCDD ile öncelik ve taşıma konusunda protokol yapacak.
İl içerisinde dağıtım organizasyonu valiliklerce yapılacak. Kömürün teslim ve tesellüm işlemleriyle buna dair mutabakatlar, ilgili kuruluşlarla valilikler arasında yapılacak protokolle belirlenecek.
Dağıtılacak kömürün niteliği, Çevre ve Orman Bakanlığınca yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olacak.
Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan KDV dahil vergi ve harçlar, adı geçen kuruluşlar tarafından ödenecek.
CIF satış esasına göre valiliklere teslim edilecek kömür bedelleri ve oluşacak görev zararları 2011 yılı bütçesine konulacak ödenekten Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenecek. Kuruluşların nakit sıkıntısını aşmak için, üçer aylık dönemler halinde, 2010 yılı içinde Hazine Müsteşarlığı tarafından bütçe imkanları dahilinde ilgili kuruluşlara avans olarak ödeme yapılabilecek. AA

Bu yazı 474 kez okunmuştur.