Ataşehir Belediyesi’nden Kamuoyuna Duyuru (30.7.2018)

Son günlerde bir medya organında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Kayışdağı Mahallesi Yarbay Ali Tatar Parkı’nın imara açıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu alan Yarbay Ali Tatar Parkı sınırları dâhilinde değil, hemen bitişiğindedir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nda konut alanı olarak belirlenmiştir. Parkın kenarında bulunan bu arsa hiçbir tarihte yeşil alan olmamıştır. Dolayısıyla parkın satıldığı iddiası gerçeği yansıtmamakta ve belediyemize karşı yapılmış, bir yıpratma politikasının devamıdır. Özel mülk alanı olan bu arsada, inşaata başlanması durumunda ise üzerinde bulunan ağaçlar başka bir alana taşınacaktır. Hiçbir ağacın kesilmesi söz konusu değildir. Belediyemiz bu konuda gereken hassasiyeti gösterecektir.

Ayrıca bu alanın heyelan bölgesi olduğu şeklinde de iddialar bulunmaktadır. Ancak söz konusu alan için, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri biriminden tarafımıza bildirilen yazıda heyelan tehlikesinin yapılan istinat duvarları ve revizyon çalışmaları ile giderildiği belirtilmiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında, yapılan haberlerin tamamen asılsız ve kurumumuzu yıpratma amaçlı olduğunu vurgular, söz konusu haberleri yapanlarla ilgili yasal işlem başlatacağımızı duyururuz.

Açıklamamızın detaylı hali aşağıdadır.

KAYIŞDAĞI MAHALLESİ 229 PAFTA, 1791 ADA, 9 PARSEL’İN DURUMU

– Parsel, Kayışdağı Mahallesi Yarbay Ali Tatar Parkı’nın bitişiğinde bulunmaktadır. Aynı adada 5 adet kadastral parsel mevcuttur. Bu alanın park olduğu ve heyelan bölgesinde kaldığı, Ataşehir Belediyesi’nin park alanını sattığı iddia edilmektedir.

– Söz konusu alan, 19.10.1989 onay tarihli Islah İmar planında 1, 2, 3, ve 4 ile ilgili açıklama ile dört adet parsel ve yol olarak Kadıköy Belediyesi tarafından onaylanmıştır.

– İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 26.03.1999 tarihinde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında konut alanına alınmıştır.

– İlçe Belediyesi tarafından yapılan, 22.02.2011 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kayışdağı-İnönü mahallesi revizyon uygulama imar planında, İstanbul Büyükşehir tarafından yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak konut alanına alınmıştır. İlçe Belediyesi tarafından yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olması yasa gereğidir.

– Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 17.10.2017 tarihinde yapılan Kayışdağı – İnönü Mahallesi Nazım İmar Planı’nda da söz konusu alan konut alanındadır.

– Bu planla parkla arsalar arasındaki yol kapatılmış, kapanan yol nedeniyle mevcut parsellerin tevhidi zorunlu olmuş imar kanunu 15. ve 16. maddeleri gereği düzenlenen 10.07.2012 tarihli encümen kararı ile yapılarak tevhid ve ifrazlar gerçekleşmiş 1791 ada, 1-2-7-8-9 numaralı parseller oluşmuştur. Bu parsellerden 494 metrekarelik 9 nolu parsel yasa gereği ihdas’en Ataşehir Belediyesi adına tescil edilmiştir.

– Ataşehir Belediyesi’nin mülkü olan bu parsel 19.09.2017 tarih 2017/589 sayılı encümen kararı ile Ferhat Kongül’e ihaleyle satılmıştır.

– Görüleceği üzere satış yapılan bu alan hiçbir tarihte park alanı olmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 26.03.1999 ve 17.10.2017 tarihlerinde 2 kez yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planından konut alanında kaldığı çok açık olarak gözükmektedir. İlçe belediyesi bu plana uygun olarak uygulama imar planı yapmıştır.

Dolayısıyla parkın satıldığı iddiası tamamen yanlıştır. Parklar kamunun ortak malı olup yasa olarak satışı mümkün değildir.

– Bir başka iddia ise bu alanın heyelan bölgesi olduğu şeklindedir. Ataşehir Belediyesi kurulmadan önce söz konusu alanda heyelan olduğu gerekçesiyle Kadıköy Belediyesi tarafından imar uygulaması durdurulmuştur. Durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve İSKİ’ye yazılı olarak bildirilmiştir. Aylar süren çalışmalar sonunda İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri biriminden alanda imar yapılabileceğine dair ilgili yazıdan sonra uygulama yapılmaya başlanmıştır.

 

Kaynak: Ataşehir Belediyesi

Bu yazı 574 kez okunmuştur.