Gökkuşağı Ataşehir’in Üstünde

Soğuk ve Yağış Geliyor

40 Yaş Üstü Kadınlarda Görülen Meme Kitleleri Dikkat İstiyor

Ailede varsa risk artıyor
 
Meme kanserini tetikleyen en önemli risk faktörü kadın olmaktır. Her kadının meme kanserine yakalanma riski %12’dir. Diğer bir önemli risk faktörünün 40-55 yaşları arasında olmak olduğu bilinse de, genetik yatkınlık devreye girdiğinde hastalığın henüz 17 yaşındaki genç kızlarda bile ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Her beş hastanın birinin ailesinde meme kanseri vakası olduğu bilinmektedir. Anne ve kız kardeş gibi, birinci dereceden akrabalarında meme kanseri olan kişilerde hastalığın gelişme riski, diğer kadınlara göre 3 kat daha fazla olduğundan, bu kişiler en önemli risk grubu olarak kabul edilirler. Nadiren de olsa, kromozom bozukluklarına bağlı olarak da gelişebilen meme kanseri, geçmişte memesinde kanser görülmüş kadınlar için de risk oluşturmaktadır. Öte yandan, doğurmamış veya emzirmemiş olmak, kilolu olmak, şehir hayatı ve stres de düşük risk faktörleri arasındadır.

40 yaşın üstünde görülen kitlelere dikkat

 
Meme kanseri oluşumunda yaş önemli bir etkendir. Özellikle 40 yaşını geçmiş kadınlarda, memede bir kitle tespit edildiği anda, ilk akla gelen meme kanseri ihtimali olmalıdır. Hastalığın görülme yaşının bilinmesi, teşhis ve tedavideki başarı için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Risk taşıyan gruplar, yapılan fizik muayene ve ileri görüntüleme yöntemleriyle düzenli olarak takip edildiğinde; kanserin erken dönemde yakalanma ve tedavi şansı da artmaktadır.

En doğru tanı için çok yönlü inceleme şart

 
Meme kanseri tanısının koyulmasında görüntüleme yöntemleri oldukça etkili sonuçlar verir. Memedeki yoğunluk farkıyla tespit edilen meme kanseri teşhisinde, özellikle ultrason, mamografi ve MR gibi farklı tekniklerin kombine olarak kullanılması daha doğru yanıtlar almaya yardımcı olacaktır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de, meme dokusunun kişiye göre farklılık gösterebiliyor olmasıdır. Örneğin; genç yaşlarda meme dokusu zaten yoğun bir yapıya sahip olduğundan, görüntüleme tekniklerinde kanserin fark edilememesine neden olabilir. Diğer yandan, 40 yaşın altında mamografinin tanı değeri oldukça düşüktür. Çoğunlukla tek memede gelişen şüpheli kitlelerde, memeden alınan biyopsinin mikroskobik incelemeye tabi tutulması, ileri dönemde kansere yol açabilecek hastalıkların tespitinde yardımcı olmakta ve kanser tehdidi hakkında ipucu verebilmektedir.

Hastalığın evresi tedaviyi belirliyor

 
Hastalığın tedavisi iki şekilde yapılabilmektedir. “Lokal” ve “sistemik tedavi” olarak adlandırılan tedavi şekillerinden hastaya uygun olanı her yönüyle değerlendirilerek, hastanın tercihi de dikkate alınarak belirlenmektedir. Cerrahi girişimlerle, memenin kanserden arındırılmasıyla yapılan lokal tedavide, hastalığın boyutuna göre ışın tedavisi olarak bilinen “radyoterapi” de uygulanmaktadır. Öte yandan, hastalığın başka organlara da yayılma riskine uygun olgularda, sistemik tedavi kapsamında kemoterapi de yapılmaktadır.

İleri evrede kemoterapi uygulanıyor

 
Meme kanseri oldukça yavaş ilerler. Sadece 2 cm’lik bir kitle, hastalığın 7-8 yıldır var olduğunun ve başka organlara da yayılmış olabileceğinin göstergesidir. Meme kanserinde bazı hastalar için uygulanan kemoterapi, düşünülenin aksine, memedeki kanseri tedavi etmek amaçlı değil, diğer organlara yayılma riskini en aza indirmek için kullanılmaktadır. 1 cm’den büyük kitleler genellikle bu tür bir sistemik tedaviye adaydır.

Meme koruyucu cerrahiyle estetik kaygılara son

 
Gelişen teknikler sayesinde, özellikle genç hastalar için kullanılan meme koruyucu cerrahi yöntemi de, tecrübeli hekimler tarafından yapıldığında başarılı sonuçlar vermektedir. Bu yöntemde; memenin kendisi alınmadan, sadece kanserli kitlenin alınması söz konusudur. Bu işlem, aynı zamanda bir estetik cerrahi gibi düşünülmelidir. Meme koruyucu cerrahi titizlikle yapılmalı, çıkartılan bölüm fark edilmemeli, memenin hacminde gözü rahatsız eden bir kayıp hissedilmemelidir. Meme cerrahisi uygulanan hastanın, ameliyatın ertesi günü rahatlıkla evine gidebilmesi, tedavinin sunduğu avantajlardan biridir.

Cineclublılar Parrot AR. Drone Kazanıyor

Atacity Market Yeni Yerinde

Sonbaharda Solunum Yolu Hastalıkları Yatağa Düşürüyor

Hastalığı taşıyan kişilerin öksürmesi ya da hapşırması ile havaya yayılan damlacıklarla ve doğrudan temasla bulaşır. Kapı kolları, bilgisayar klavyeleri, telefonlar gibi ortak kullanılabilecek eşyalar bulaşmaya neden olabilir. Belirtileri arasında; ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık, öksürük, baş ağrısı, kaslarda ve eklemlerde ağrı ve halsizlik sayılabilir. Genellikle 1-2 hafta içinde iyileşme görülür. Ancak yaşlılarda, diyabetlilerde, böbreklere, kalbe ya da solunum sistemine ait kronik hastalığı olan kişilerde daha ağır seyredebilir. Bunun yanında zatürre gibi hastalıklara da zemin hazırlayabilir.
Grip, bir virüs hastalığı olduğundan antibiyotik tedavisine yanıt vermez. Hastalara bol sıvı almaları, yatak istirahati ve belirtilere yönelik ilaçlar önerilir. Virüse yönelik ilaçlar erken dönemde faydalıdır. Gripten korunmada; gripli kişilerle temastan kaçınılması, ellerin sık sık yıkanması (örn. tokalaşma sonrası), kapalı- kalabalık ortamlardan kaçınılması ve grip aşısı önerilebilir.

Bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar zatürreye dikkat!

“Pnömoni”,  ya da halk arasında bilinen adıyla “zatürre”, akciğerin iltihaplanması anlamına gelmektedir. Zatürre, tek bir hastalık gibi görünse de, birden fazla nedenle (bakteriler, virüsler, diğer enfeksiyon etkenleri ve çeşitli kimyasallarla) oluşabilir. En sık zatürre etkeni, “Pnömokok” adı verilen bir bakteridir. Bu bakteri, hava yoluyla bulaşmaktadır. Hasta kişilerin hapşırması ya da öksürmesi ile oluşan damlacıklar, kişiden kişiye mikrop geçişine neden olmaktadır. Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar, 65 yaşın üzerindekiler, akciğer, kalp ya da böbrek hastalığı bulunanlar, şeker hastaları, sigara kullananlar ve alkoliklerde zatürre gelişme riski daha fazladır.

Zatürrenin başlıca belirtileri, öksürük, balgam çıkarma, ateş, göğüs ya da sırt ağrısı ve halsizliktir. Tanıda; akciğer filmi, kan tetkikleri ve kimi zaman balgam tahlilinden yararlanılır. Tedavi de düşünülen etkene göre düzenlenir. Genç, altta yatan hastalığı olmayan hafif zatürre olguları, evde tedavi edilebilir. Ancak, bağışıklığı bozan bir hastalık varlığında ya da hastanın genel durumu bozuksa hastanede yatarak tedavi önerilmektedir. Düzgün tedavi edilmeyen zatürre öldürücü dahi olabilir.

Zatürreden korunmak için aşı öneriliyor

Pnömokok, sadece zatürre değil, sinüzit, orta kulak iltihabı, menenjit gibi hastalıklara da sebep olabilir. Pnömokok bakterisinin pek çok türü vardır. Bunlardan 23 adetine karşı aşı geliştirilmiştir. Bu bakteriden korunmada genel hijyen tedbirlerinin yanı sıra (el yıkama gibi), yukarıda sözü edilen risk faktörü olan kişilerin aşılanması da önerilmektedir. Aşının uygulanması için grip aşısında olduğu gibi özel bir zaman dilimi yoktur, her mevsim yapılabilir. Risk altındaki kişilerde 5 yıl sonra ikinci bir doz aşı önerilir. Pnömokok aşısı, Pnömokok bakterisine bağlı hastalıklardan yüzde 60-70 oranında korunma sağlamaktadır. Aşı yerinde ağrı ve şişme gibi yan etkileri görülebilir. Alerjik reaksiyon nadirdir. Hamilelere önerilmez.

Bronşit vakalarında da artış yaşanıyor
 
Sonbaharla birlikte artış gösteren başka bir hastalık da akut bronşittir. “Bronşit”, havayollarının iltihabı anlamına gelmektedir. “Akut bronşit”, ani başlangıçlı bir hastalığı tanımlamada kullanılırken, “kronik bronşit” en az iki yıl üst üste ve bu iki yılın en az üç ayında süregelen öksürük ve balgamı ifade eder. Kronik bronşit, mikropların yaptığı bir hastalık değil, sigaraya bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur.
   

Akut bronşit, çoğunlukla virüslere bağlı olarak gelişir. Bakteriler ve bazı kimyasallar da bronşite yol açabilir. Sigara içilmesi ya da sigaraya pasif olarak maruz kalınması da bronşit riskini arttırır. Bulaşma, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasına benzer. Korunmada hasta kişilere yaklaşılmaması, özellikle ortak kullanılan eşyalara temas sonrası ellerin sabunlu suyla iyice yıkanması önerilmektedir. Sigaradan uzak durulması da akut bronşitten korunmada önemlidir.
   
Bronşit belirtileri arasında öksürük, balgam çıkarma, ateş ve göğüs ağrısı bulunur. Eğer bronşit etkeni olarak virüs düşünülüyorsa antibiyotikler etkisizdir. Bakteriye bağlı akut bronşitlerde antibiyotik, balgam söktürücü, ateş düşürücü tedavilerden yararlanılır. Hastanın bulunduğu ortamın nemlendirilmesi ve bol su içmesi de önerilir.
 
Sonuç olarak hava değişimiyle artış gösteren tüm bu hastalıklardan korunmada genel sağlık tedbirlerine uyulması, sebze ve meyvelerden zengin dengeli bir beslenme düzeni, sigaradan uzak durulması, hasta kişilerden mümkün olduğunca kaçınılması uygun olacaktır. Bu aylardan itibaren daha çok kapalı mekanlarda zaman geçirmeye mecbur olunsa da, evlerin ya da işyerlerinin sık sık havalandırılması, ortam havasının değişmesi açısından fayda sağlamaktadır. Düzenli beslenemeyen kişilerin ilave vitamin ya da antioksidan takviyesi için hekime danışması uygun olacaktır.

Müjde Şekerözü’yle Keyifli Bir Moda Sohbeti

ESMOD İstanbul, dünyanın önde gelen moda tasarımcılarını yetiştiren ESMOD’un eğitim ve deneyim farkıyla tanışmak isteyen herkese 29 Eylül Perşembe günü saat 18.30’da kapılarını açıyor. Eğitim programları hakkında bilgi almak, uluslararası bir vizyonun vazgeçilmez kabul edildiği moda alanında ESMOD’un sağlayacakları avantajları keşfetmek isteyenleri okulunda ağırlayacak olan ESMOD İstanbul, bu doğrultuda gerçekleşecek moda sohbetinde ESMOD Paris mezunu, DJUME markasının yaratıcısı Müjde Şekerözü’nü ağırlayacak.
 
Geleneksel sel sanatlarından ilham alan DJUME’de her parça elle boyanıyor, dikiliyor ve özenle hazırlanarak eşsiz olması sağlanıyor. Müjde Şekerözü ile marka yaratmak ve koleksiyon hazırlamak üzerine gerçekleşecek sohbette tasarımcı ESMOD’a dair deneyimlerini dinleyicilere aktaracak, soruları yanıtlayacak. 
Dünyanın ilk moda okulu ESMOD’un İstanbul şubesi ESMOD İstanbul 3 yıllık Moda Tasarımı ve Teknikleri Diploma Programı ile çizimden modelizme, koleksiyon yaratmadan moda yönetimine, Türkiye’de benzeri bulunmayan bir eğitim sunuyor. ESMOD İstanbul’da, diploma programı haricinde, kurs ve seminerlerle moda ile ilgilenen herkese hitap eden eğitim programları bulunuyor.
Bir yandan ESMOD’u keşfederken diğer yandan ESMOD mezunu bir tasarımcının tecrübelerine tanıklık edebileceğiniz bu güne yerinizi ayırtmak için info@esmodistanbul.com adresinden ESMOD ile iletişime geçebilirsiniz.

ESMOD Hakkında:

1841 yılında III. Napoléon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’nin özel terzisi Alexis Guerre-Lavigne tarafından kurulan ve dünyanın en eski moda okulu olarak kabul gören ESMOD, 170 yıllık geçmişiyle modayı bir bütün olarak ele alıyor, yaratıcılıktan pazarlamaya sektörün her alanını kapsayan üst düzey eğitim geleneğiyle yarının moda devlerini yetiştiriyor. Bugün 14 ülkede toplam 22 okuluyla ESMOD, 4000 üzerinde öğrencisi ile küresel bir eğitim programı sunuyor, aralarında Thierry Mugler, Catherine Malandrino, Fifi Chachnil, Ece Ege, Alexandre Vauthier, Franck Sorbier, Christophe Decarnin gibi moda dehalarının da bulunduğu 20.000 mezunu ile değeri ölçülemez bir topluluk oluşturuyor. ESMOD İstanbul hakkında detaylı bilgi edinmek için www.esmodistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ataşehir’de 16 Mahallede Damacana ile Su Dağıtılıyor

Kartı ile su dağıtım noktasına gelen ihtiyaç sahipleri kartlarını elektronik cihaza okutarak 2 damacana su alıyor. Her hafta ihtiyaç sahibi olan her eve 2 damacana su dağıtımı gerçekleştiriliyor.
 
Ataşehir’in 16 mahallesinde su dağıtım noktaları oluşturuldu. Vatandaşlara duyurulan gün ve saatlerde dağıtım yapılacak mahalleye gelen su dağıtım aracında ki görevlilere “Su alma kartını” gösteren ve boş damacanayı teslim eden hiçbir sıkıntı çekmeden dolu damacanayı alıyor.
 
Katıldığı tüm toplantılarda kendisinden ihtiyaç sahiplerinin içme suyu talep ettiklerini söyleyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi: “İnsanlarımızı o kadar yoksullaştırdılar ki damacanayla su alamaz hale getirdiler. İçme suyunu musluk suyundan karşılamak zorunda kalıyorlar. Bizde sosyal belediyecilik anlayışının gerekliliklerini yerine getirerek evine damacanayla içme suyu alamayacak durumda olan vatandaşlarımıza haftada 2 damacana su yardımı yapıyoruz. Uygulamadan halkımız çok memnun. Dağıtılan suyu da beğeniyorlar”  dedi.

İstanbul’un 100 Rotası

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Harun Maden’in Genel Yayın Yönetmenliği’nde hazırlanan kitap, gezilecek yerler üzerine verdiği özet bilgiler ve değişik fotoğrafçıların objektifinden yansıyan zengin fotoğraf kareleriyle başucu kitabı olmaya aday.
Fotoğraflarla Adım Adım İstanbul
Görselleri için usta bir fotoğrafçı ekibiyle çalışılan eserde genç fotoğrafçılar Engin Güneysu, Işık Kaya, Bahar Kaleli ve Hamdi Karadeniz’in de fotoğrafları bulunuyor. Ayrıca kültür mozaiği olan İstanbul’un bilgilerinin toparlanması için uzman bir ekiple çalışılmış. Hepsi yeni çekim olan fotoğraflar üzerinden adım adım İstanbul’u gezmek mümkün.  Kitap, zamana göre rotalar, uzak İstanbul rotaları, yedi tepe rotası, kültür sanat rotaları, özel rotalar geleneksel çarşılar ve yiyecek içecek rotaları olmak üzere altı bölümden oluşuyor.
100 Rota’nın Bir Ucu Sultanahmet Bir Ucu Ağva
Şehrin coğrafyasına göre belirlenen yüz rotada Sarayburnu çevresindeki kent çekirdeği, Haliç ve Beyoğlu ilk rota olarak belirlenmiş.
''İstanbul'un 100 Rotası'', bir günlük, üç günlük, haftalık rotaların yanı sıra, Haliç, Adalar ve uzak İstanbul, yedi tepe, kültür ve sanat, İstanbul'un renkleri ile İstanbul'un özel rotalarını sunuyor.
Bir günlük rota; Sultanahmet, Hipodrom, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı'nı kapsıyor.
Sultanahmet Meydanı, tarihsel ismiyle At Meydanı İstanbul rotasının başlangıç yerini oluşturuyor. Sultanahmet Meydanı, barındırdığı Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Sultan Ahmet Camisi, Mozaik Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Hipodrom ile İstanbul'un en çok ziyaret edilen turistik mekânlarının başında geliyor.
Sultanahmet Meydanı, bir günlük rota kapsamında doyumsuz bir tarih yolculuğu yapmak isteyenleri bekliyor.
Üç günlük rota; Avrupa yakasında, Eminönü İskelesi'nden başlayarak, Dolmabahçe, Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy, Bebek, Rumeli Hisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Büyükdere, Sarıyer, Rumeli Kavağı'nı, Anadolu yakasında, Anadolu Kavağı, Beykoz, Paşabahçe, Çubuklu, Anadolu Hisarı, Kandilli, Vaniköy, Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Üsküdar, Kız Kulesi'ni kapsıyor.
Galata Köprüsü'nden başlayan Haliç rotasında ise Atatürk Köprüsü, Cibali, Bulgar Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi, Kantemir'in Evi, Fener, Balat, Anemas Zindanları, Eyüp, Piyer Loti, Kağıthane, Silahtar-Santralistanbul, Hasköy-Rahmi Koç Müzesi, Kasımpaşa yer alıyor.
Haftalık rota; Avrupa yakasında, Beyoğlu Bölgesi ile Suriçi Bölgesi'nde Galata Kulesi, İstiklal Caddesi, Pera Müzesi, Galata Mevlevihanesi, İstanbul Modern, Deniz Müzesi, Sabancı Müzesi'ni içeriyor.
İstanbul'un merkezinde biraz uzakta yer alan Adalar ise gezmeyi sevenlere ayrı bir alternatif olarak yer alıyor.
Kınalıada, Heybeliada, Büyükada ve Burgazada'nın yanı sıra ''Uzak İstanbul'' olarak adlandırılan Polenezköy, Şile, Ağva, Küçükçekmece, Büyükçekmece Belgrad Ormanı ve Bentler dört mevsim ziyaretçilerin yolunu gözlüyor.
İstanbul'un en ilgi çekici rotaları arasında kentin yedi tepesi yer alıyor. İstanbul'un yedi tepesini oluşturan Sarayburnu-Sultanahmet, Nuruosmaniye, Beyazıt, Fatih, Sultanselim, Edirnekapı ile Davutpaşa, henüz görmeyenler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.
İstanbul'un rotaları arasında resim, heykel, seramik ve sanat galerileri, müzik, konser, sinema ve tiyatro, kitapçılar, sahaflar çarşısı, antika ve halıcıların da yer aldığı kültür ve sanat rotaları da bulunuyor.
İstanbul'un renklerini oluşturan saltanat kayıkları ve hamamlar, özel rotaları Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Arasta Çarşısı, Galleria, Akmerkez, Kanyon, Metrocity, İstinye Park, Ataköy Plusile balık restoranları, esnaf lokantaları, kafeler, özel tatlılar, şekerciler ve muhallebiciler ise İstanbul'un bir diğer alternatif gezi rotalarını oluşturuyor.
 
İletişim: Sümeyra Gümrah / İBB Kültür A.Ş. Basın Danışmanlığı / 02124670776 / 05057929448 / sgumrah@kultursanat.org
Hüseyin Sorgun / İBB Kültür A.Ş. Basın Danışmanlığı / 02124670771 / 05323040802 / hsorgun@kultursanat.org

Sonbaharda Saçlarım Tel Tel Dökülüyor Diyorsanız

Günde 100 saç teline kadar dökülme normal kabul edilir.
 
Her saçın ömür süresi kabaca üçe ayrılır. Büyüme evresi en uzun süren evredir, bu evrede saç ortalama ayda 1 cm uzar. Bu evreyi tamamlayan saç daha sonra birkaç hafta süren dinlenme evresine girer. Ortalama 2-3 hafta süren bu evreden sonra da saç dökülme evresine girecektir. Dökülme evresine giren saç, saç folikülü ile olan bağlantısını kaybeder ve 2-4 ay içinde dökülür. Bu süre, saça yapılan, tarama, fırçalama, yıkama işlemleri ile daha da kısaltılabilir; ancak uzatılamaz. Bu sürenin sonunda saça hiçbir şey yapılmasa bile saç kendiliğinden kayıp düşecektir. Dökülen saçın yerine saç folikülünden yeni saç üretilir.

Bu döngü bir ömür boyu devam eder. Saçın dış görünüşünden hangi evrede olduğu anlaşılamaz ve kabaca herhangi bir zaman diliminde saçın %85-90’i büyüme evresinde, %1-2’si dinlenme evresinde, %10-15’i dökülme evresinde olur. Banyo yapılmayan günlerde “günde 100” saç teline kadar dökülmenin normal kabul edilmesinin mantığı yukarıda anlatılan saçın fizyolojisinde ileri gelir. Bu evrelerin bilinmesi saç dökülmelerinde tedavinin neden uzun sürdüğünün anlaşılması bakımından da önemlidir.

Ağır diyetler ve ilaçlar “telojen saç dökülmesi hastalığı”na sebep olabilir

 
Büyüme evresindeki saçın gelen uyarılar sonucunda beklenenden daha kısa sürede ömrünü tamamlamadan dinlenme ve dökülme evresine girmesi ile oluşur. Dökülme evresine giren saç ortalama 90 günde döküleceği için, saç dökülmesi kabaca sebep olan olaydan 2-4 ay sonra başlar. İlaçlar, ateşli hastalıklar, kilo kaybı, ağır diyet uygulamaları, dengesiz beslenme, doğum telojen saç dökülmelerinin sebeplerindendir. Hasta saçının avuç avuç döküldüğünü, lavabo deliğini tıkadığını ifade eder, saçını yıkamaktan ve taramaktan korkar, kel kalma korkusu içindedir. Saçın her tarafından eşit bir dökülme vardır. Telojen saç dökülmeleri tedaviye çoğunlukla iyi cevap vermektedir. Tedavi süresi en az 3 ay sürmektedir.

Saçlarınızın tepe kısmı inceliyorsa…

 
Genetik zeminde androjenlerin etkisiyle ortaya çıkan saç dökülmesine “Androgenetik saç dökülmesi” denir. Erkeklerin yaklaşık yarısında, kadınların ise %20-25’inde görülür. Hastalar zaman zaman saç dökülmesinin şiddetlendiğini söylese de genellikle telojen saç dökülmelerinin tersine sinsi bir dökülmedir ve yıllar içinde tablo oturur. Bazen hastalar saç dökülmesinden ziyade saçının inceldiğini daha çok fark eder. Temel olarak saçın tepe kısmında saçların inceldiği görülür ve saçın arka kısmına göre bir seyrelme fark edilir. Özellikle kadınlarda başlangıç dönemlerinde tanı koymak zordur ve başka saç dökülmesi ile giden tablolarla kolayca karışabilir. Tedavinin yıllar süreceği bilinmelidir.

Halk arasında “saçkıran” olarak bilinen dökülmeler

 
“Alopesi areata”; aniden ortaya çıkan, değişik çaplarda, bir ya da birkaç tane yuvarlak, tamamen saçsız alanlarla karakterize, sık gözlenen bir hastalıktır. Halk arasında “saçkıran” adı ile bilinir; ancak adının çağrıştırdığının aksine mantar hastalığı değildir ve bulaşıcı özelliği yoktur. Sadece saçta değil, sakal bölgesinde de görülebilir. Genellikle birkaç ay ya da yıl içinde tedavi ile geriler. Eğer saç dökülmesiniz devam ediyorsa bunu hafife almayın. Süreklilik gösteren dökülmelerde bir dermatoloji uzmanına başvurup muayene olmak ve gerekli testleri yaptırıp tedavi yoluna gitmek çok önemlidir.

Chevrolet 100. Yaşını Kutluyor

Tanıtımı yapılan yeni modeller arasında; efsanevi Chevrolet izlerini taşıyan Camaro, “Yılın Çevreci Otomobili” ödülünü alan elektrikli Volt, 1.3 dizel modeli ile Ekim ayında Türkiye’ye gelecek olan Yeni Aveo ile Chevrolet Cruze’un 2012 yılı ilk çeyreğinde pazara sunulacak hatchback ve sedan 2.0 dizel modelleri de yer aldı.

100. yıl kutlamasının gururunu taşıdıklarını söyleyen Chevrolet Türkiye Genel Müdürü Tolga Atmaca, “100 yıllık deneyim ve birikimin gücünü arkasına alarak, birbirinden farklı birçok otomobili üreten Chevrolet olarak, gelecek zamanlarda da ikonik ve yenilikçi otomobiller üretmeye devam edeceğiz. Tüketicinin özel istek ve beklentilerine paralel olarak geliştirilen modellerin yanı sıra, günümüzün vazgeçilmezi olan çevre dostu otomobiller geliştirmeyi sürdüreceğiz. 2011 yılı, sadece 100. yılımızı kutladığımız özel bir yıl değil. Bu yıl aynı zamanda Türkiye ve Avrupa’da pekçok yeni modelin lansmanını gerçekleştirdiğimiz bir yıl” dedi.

Chevrolet’nin Türkiye’deki satış hacminin genişlemesine değinen Atmaca, “2007’den bu yana hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Gelmiş ve gelecek yeni modeller ile hedefimiz, Chevrolet’yi daha üst pozisyonlara taşımaktır” dedi.

B segmentinin en iddialı oyuncusu Aveo, şimdi de 1.3 dizel motor seçeneğiyle Ekim ayında Türkiye’de…

Chevrolet’nin bu sınıftaki ilk dizel otomobili olan ve 75-95 beygir motor alternatifleriyle müşterilerle buluşacak olan Chevrolet Aveo, 100 km’deki 3.7 litre yakıt tüketimiyle, Avrupa’nın en ekonomik, sedan aracı olma özelliğine sahip. Bu otomobille gelen bir diğer standart özellik ise, Start/Stop teknolojisidir.

Euro NCAP’ten 5 yıldız

Üstün güvenlik standartları ile Euro NCAP güvenlik testinden en yüksek değerlendirme olan 5 yıldızı alan Yeni Chevrolet Aveo modelinde tüm detaylar düşünülerek en üstün güvenlik özellikleri tüm modellerde standart olacak şekilde sunuluyor. Tüm modellerde 8 hava yastığı (sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları), Elektronik Stabilite Kontrol Programı (ESC), Yokuşta Kalkış Desteği, ABS+EBD Destekli Fren Sistemi, Elektronik Çekiş Kontrolü (TC), Hız Sabitleme Özelliği (Cruise Control), ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı sistemleri ve yolunuzu aydınlatması için belirlenen bir süre boyunca açık kalabilen follow-me-home (eve kadar takip et) far sistemi de standart olarak sunuluyor. Üstelik Yeni Chevrolet Aveo yekpare şasi yapısı ile sınıfının en sağlam gövde yapısına sahip otomobilidir. Chevrolet Aveo, Euro NCAP değerlendirmelerine göre özellikle yetişkin ve çocuk koruması, güvenlik destek kategorilerinde kendi segmentinin en yüksek derecelerini alarak rekor kırmıştır.

Çarpıcı tasarım

Chevrolet’nin küresel tasarım dilinin tüm özelliklerine ve sportif dış tasarıma sahip, tümüyle yenilenmiş Chevrolet Aveo çekik far yapısı ve pürüzsüz hatları ile gençlere ve kendini genç hissedenlere hitap ediyor. Bu özellik, her iki hatchback ve sedan model için geçerli olsa da, özellikle sportif gövde çizgilerine sahip beş kapılı hatchback ile daha da ön plana çıkıyor. Bu arada, tamamıyla yenilenmiş dört kapılı versiyonu, daha olgun, üst kalitede bir görünüm sunuyor. Yeni Aveo Sedan, özellikle genç aileler için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Yeni Aveo Hatchback ve Sedan’ın, parlak siyah, metalik gri ve mavi renklerle tasarlanmış iç mekânı, son moda gösterge paneli, entegre modern müzik sistemi, Bluetooth, USB bağlantı çıkışı, Aux-in özellikleri sürücü ve yolculara konfor ve eğlence sunuyor.

Tasarımı, zengin güvenlik ve donanım özellikleri ile büyük beğeni gören Cruze Hatchback ve Sedan’ın, 2.0 dizel motora sahip yeni versiyonları, 2012 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’ye geliyor

Chevrolet Cruze Sedan modeli 2009 yılında satışa sunulduğu tüm pazarlarda büyük bir beğeni ile karşılandı. Dinamik ve sportif görünümü, iç tasarımı, geniş güvenlik ekipmanları ve kaliteli donanımı ile Amerika’da, Kanada’da ve Çin’de segment liderliğine oynarken, Türkiye’de de Kompakt Sedan benzinli segmentinde 2011 yılında liderliğe oynuyor. Chevrolet’nin EuroNCAP’den 5 yıldızlı, pazara sunulduğu günden beri pekçok ödüle sahip Cruze modelinin yeni dizel versiyonu, hem hatchback hem de sedan modelleriyle 2012 ilk çeyreğinde Türkiye’deki müşterilerle buluşacak.

Pazara sunulacak 2.0 litre turbo dizel motorlarda, 6-ileri manuel şanzıman ile pazardaki yerini alacak. Temmuz ayında satışa sunulan 1.6 Chevrolet Cruze; gelişmiş teknik donanımı, 8 hava yastığı ve kaliteli iç mekân malzemeleriyle Türkiye pazarında müşterilerden yüksek talep görmektedir.

Tasarımda efsanevi Corvette’ten esintiler

Çok özel bir Chevrolet tasarım efsanesi olan Chevrolet Corvette’in “çift renkli” kokpiti Cruze Hatchback’te de kullanıldı. “Çift renkli kokpit” simetrisi içindeki ön panelde, ekran ve kumanda düğmeleri uyum içinde ve ergonomik olarak konumlandırılmıştır. Gösterge ekranı aydınlatması özel beyaz-buz mavisi rengindedir ve LED aydınlatma, net bir görüntü sağlıyor.

Gelişmiş güvenlik teknolojisi ile üstün sürüş keyfi

Ayrıca tüm Chevrolet Cruze modellerinde bulunan Elektronik Denge Kontrolü Programı (ESC), sürücünün acil durumlarda ve zor yol koşullarında başarılı bir manevra kabiliyeti göstermesine olanak sağlar ve aracı kontrol altında tutmasına yardımcı olur. Bütün emniyet kemerleri üç noktadan gergi sistemine sahiptir ve ayrıca çocuk güvenliği için de ISOFIX bağlantı noktaları bulunmaktadır.

Tüm tekerleklerde elektronik kızaklamayı önleyici ABS fren sistemi, çekiş kontrolü (TCS) ve Elektronik Fren Gücü Dağılımı (EBD) standart olarak sunuluyor. Cruze modellerinde 8 havayastığı ise baz modelden itibaren standart olarak sunuluyor.

“Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı” ödülünü alan Chevrolet Camaro, Ekim sonunda Türkiye’de

Muhteşem bir miras ve son derece modern bir tasarım, gelişmiş performans özellikleri, konfor ve teknoloji ile Chevrolet Camaro modelleri, Ekim ayında Türkiye pazarına Avrupa pazarı ile eşzamanlı olarak girecek. Chevrolet Camaro tasarımı ve sürüş cazibesi ile, bir performans aracı arayanlar için, en ideal seçim olarak karşımıza çıkıyor.

45. yıl özel modeli

Chevrolet Camaro’nun 45. yılına özel sınırlı sayıda üretilen ve Türkiye’de de satışa sunulacak olan model, koleksiyon sahiplerinin kaçıramayacağı bir otomobil olacak. Chevrolet Camaro 45. yıl özel modeli, Camaro’nun dört jenerasyonuna bir kutlama niteliği taşıyor.

569 Nm tork üreten 432 beygir gücündeki, 6.2 litre V8 motoru yeni Chevrolet Camaro’nun atak ve güçlü yapısını vurguluyor. Chevrolet Camaro, altı ileri otomatik şanzıman kullanıldığında, 405 beygir/556 Nm sağlıyor ve içerdiği yakıt tasarruflu GM Aktif Yakıt Yönetim sistemi ile de, düşük yük şartlarında sadece dört silindir kullanabilme özelliğini barındırıyor.

Tüm zamanları bir araya getiren tasarım

Ayrıntılara verilen önem ve tasarım anlayışının yeniden harmanlanması, yeni Chevrolet Camaro'nun iç mekan tasarımını tanımlıyor. Kare çerçeveli ve yuvarlak göstergeli, derinlemesine yerleştirilmiş bir çift gösterge grubu efsanevi Camaro’ların izlerini taşıyor.

Elektronik Stabilite Kontrol Programı (ESC) ve çekiş kontrolü standart donanım olarak gelen Chevrolet Camaro’da, daha yüksek performans amaçlı kullanım için ayarlanabilen bir spor modu da bulunuyor. Ayrıca 6-ileri manuel şanzıman ile Chevrolet Camaro, sürekli olarak hızlı kalkış sağlayan bir kalkış kontrolüne sahiptir. Dört pistonlu alümiyum Brembo kaliperler ile frenlenen geniş ve havalandırmalı diskler (355/365 mm), etkileyici bir fren performansı sağlamaktadır.

Chevrolet Camaro, çift kademeli ön hava yastıkları, ön koltuğa monte edilmiş boyun hava yastıkları ve tüm yolcular için perde hava yastıklarını içeren kapsamlı güvenlik özellikleri sunuyor.

Ödüle doymayan Chevrolet Volt, 2012 yılının ikinci yarıyılında Türkiye’de

Üretildiği ilk günden itibaren farklı kategorilerde en prestijli ödüllere layık görülen Chevrolet Volt, 2012 yılında ikinci yarıyılda Türkiye’de olacak.

Otomotiv sektörünün uzun menzilli ilk elektrikli otomobili olan Chevrolet Volt; hem elektrik, hem de benzinle gidebilen, elektrikli yakıt sistemine sahiptir. Chevrolet Volt 0 (sıfır) emisyon üreterek; karbon salınımını ortadan kaldırıp; çevre dostu bir sürüş vaad ediyor. Chevrolet Volt’un elektrik şarj ünitesi (pil) 8yıl/160.000 km garantilidir ve bu süre otomotiv endüstrisinde elektrikli bir otomobil için verilen en uzun ve kapsamlı garanti süresidir.

Chevrolet Volt, hali hazırda piyasada bulunan diğer elektrikli veya hibrit araçlardan farklı bir sisteme sahip. Chevrolet Volt, 16 kWh lityum iyon aküsünde depoladığı elektrik enerjisini kullanarak 60 kilometreye kadar (MVEG) mesafe kat edebiliyor. Akünün enerjisi tükendiği zaman, bir tümleşik alternatör devreye girerek elektrikli uyarı ünitesini enerji ile beslemek için elektrik sağlıyor ve aynı zamanda aküyü şarjlı tutuyor. Bu özellik Chevrolet Volt’un menzilini 500 kilometrenin üzerine çıkarıyor. Chevrolet Volt, 230V’luk şehir elektriğine veya herhangi bir elektrik çıkışına bağlanarak şarj edilebiliyor.

2011 "Yılın Çevreci Otomobili" seçilen Chevrolet Volt’un daha önce aldığı ödüller;

•AUTOBEST organizasyonu tarafından “ECOBEST" "Yılın ve Dünyanın En Çevreci Otomobili" Ödülü
•Motor Trend tarafından 2011 “Yılın Otomobili”
•Green Car Journal tarafından 2011 Yılın “Çevreci Otomobili”
•Car and Driver tarafından 2011 “Yılın En İyi İlk 10 Otomobil”
•Ward’s AutoWorld 2011 “Yılın En İyi İlk 10 Motor”
•AUTOMOBILE tarafından 2011 “Yılın En İyi Otomobili”
•Popular Mechanics tarafından 2010 “Yılın En İyi Teknoloji Buluşu”

Bir otomobilden daha fazlası

Chevrolet Volt, müşterilerin bir sedan gövde tipi otomobilden bekleyecekleri konfor ve güvenliğin yanı sıra, yenilikçi tasarıma sahip renkli iç mekanı, aydınlatması ve deri döşemeleri ile öne çıkıyor. İki bilgi ekranı ve dokunmatik bilgi, eğlence ve müzik sistemi de, Chevrolet Volt ile gelen yenilikler arasında yer alıyor.

Chevrolet Volt, diğer Chevrolet modellerindeki gibi, tüm güvenlik sistemlerini içeriyor. Bunlar arasında; sürücü, yolcu, yan, perde ve diz hava yastıkları, ESC ve TC bulunuyor. Chevrolet Volt’un yüksek dayanımlı çelik güvenlik barları ise güvenliğin önemini vurgulayan diğer bir unsur olarak göze çarpıyor. 

Altın Tepetaklak

AvivaSA, Anadolu’da Sosyal Sorumluluk Projelerine Hız Verdi

AvivaSA İzmir Şube çalışanları, AvivaSA’nın kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geçtiğimiz günlerde lösemili çocukları sevindirmek ve yardımda bulunmak amacıyla İzmir LÖSEV’i ziyaret etti. İzmir şube çalışanları, bir kampanya düzenleyerek topladıkları maddi yardımı LÖSEV’e sundu.

AvivaSA Bodrum Şube çalışanları da zihinsel engelli gençlere sosyal uyum ve iş edindirme eğitimleri veren Yahşi Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, okuldaki gençlerle vakit geçirdi ve okulun faaliyetlerine destek olmak amacıyla ayni ve maddi bağış yaptı.

AvivaSA Manisa Şube çalışanları ise Manisa Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’na giderek 3-12 yaş arası çocuklara hitap eden ve tamamı TÜBİTAK yayınlarından 111 adet kitap bağışladı.

AvivaSA Denizli Bölge çalışanları da Denizli Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Çocuk Yuvası’nı yalnız bırakmadı. Ziyaretleri ile çocukları mutlu eden AvivaSA gönüllüleri, yuvaya ayni yardımda bulundu.

AvivaSA Aydın Şube çalışanları da Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek yaşlıların zamanlarının büyük bir kısmını geçirdikleri kafeteryada kullanmaları için 82 ekran LCD bir televizyonu hediye etti. Bölge çalışanları arasındaki takım çalışmasını da güçlendiren sosyal sorumluluk projeleri kapsamında aynı zamanda çocuk yuvasına ayni yardım yapıldı.

AvivaSA Antalya Bölge çalışanları ise “yaşama hakkına saygı” ilkesinden yola çıkarak Antalya Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. AvivaSA çalışanları köpekler için 360 adet konserve mama, kediler için 48 adet konserve mama ve 5 adet ikili mama kalıbı bağışı ile barınağa önemli bir yardımda bulundu.

AvivaSA Marmaris Bölge çalışanları, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Marmaris Ekibi’ne maddi yardımda bulundu. AKUT Marmaris Ekibi de AvivaSA’nın yaptığı bağışı sualtı arama ve kurtarma birimi için malzeme alımında kullanacağını bildirdi.

AvivaSA, bölge yöneticilikleri aracılığıyla Anadolu’da kurumsal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmeye devam etmeyi planlıyor.

Bilgi için

 
Mese İletişim Danışmanlığı – 0212 245 33 23
Ahu G. Ağca – 0530 517 60 80 – ahu@mese.com.tr
Gülten Uğurlu – 0532 717 06 51 – gulten@mese.com.tr

Meyhanem Balık Evi Ataşehir

Ataşehir’de Polis Çevirmesinde Otomatik Tüfekler Bulundu

Hllside Su’da Yaza Devam

Ataşehir Belediyesi Adli Yıl Açılışını Hukukçularla Kutladı

Yeni adlı yıl nedeniyle hukukçulara başarılar dileyen Başkan Battal İlgezdi yaptığı konuşmada “Adaletin güçlü olduğu toplumlar güçlü toplumlardır. Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli değerlerin başında iyi bir hukuk anlayışı gelmektedir. Adalet sisteminin en iyi şekilde uygulanabilmesi için de hukukçuların mesleki sorunlarının bir an önce çözülmesi gerekmektedir” dedi.

Ataşehir Veteriner İşleri Müdürlüğü 2011 Yılı Projeleri

PROJELER                                                                                                             

Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak , öncü Belediyeciliğin gereği olan,  halk sağlığını  ve çevre sağlığını korumak ,    çevre  sağlığı ve  bireysel  sağlık bilinicini arttırmaya yönelik  projeleri hayata geçirerek ;  daha duyarlı  ve  çözüme katılan  bireylerle  birlikte  " Yaşanılır Bir Kent" oluşturma amacındayız.

1 HAZİRAN DÜNYA SÜT GÜNÜ        

Dünya Süt Günü, Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun (IDF) 1956 yılında aldığı bir karar gereğince önceleri 21 Mayıs günü kutlanırken bu tarih 2005 yılından itibaren Gıda ve Tarım Örgütünün de (FAO) tercihiyle 1 Haziran olarak değiştirilmiştir.

AMAÇ    

Sağlıklı bir yaşam  için her yaşta günde iki bardak süt içilmesi gerektiğini  İlçemiz halkına duyurmak ve süt içme alışkanlığı  kazandırmak.

HEDEF

Birincil hedefimiz  başta en değerli varlığımız olan çocuklarımıza süt içme alışkanlığı kazandırmak,  her yaşta süt içilmesinin gerekliliğini vurgulayarak ,  sağlıklı gıda tüketimini teşvik etmek  ve yerli süt üreticisini desteklemektir.  Aynı zamanda  İlçemizde yaşayan, ekonomik  yönden zayıf ailelerin çocuklarına  Ataşehir Belediyesi  olarak  süt ulaştırma hedefindeyiz.

PROJE PAYDAŞLARI                 

Projemiz süresince  süt sektörünün  önde gelen kuruluşları ile  temasa geçilerek  projemize katılım sağlanmıştır. SÜTAŞ  4000 adet süt ile Danone   9000 adet süt ile projemize katılmıştır                                                                                                                                             

 
PROJENİN  UYGULANIŞI                  

İlçemizde  13 adet  İlköğretim  Okulunda   öğrencilere  ve velilerine  süt dağıtımı yapmış bulunmaktayız.  Öğrencilere ve etkinliğe katılan velilere  sütün önemini  içeren 40.000 adet broşür dağıtılmıştır. İlçemizde bulunan  başta okul, cami, hastane , kahvehane, alışveriş merkezleri ve kamu kuruluşlarına  1000 adet  Dünya Süt Günü afişi asılmıştır. Yine 40 adet billboard uygulamasıyla  sütün yaşamımızdaki önemi  halkla  paylaşılmıştır.

Süt dağıtım etkinlikleri  her okulda  festival  niteliğinde kutlanarak  farkındalık  yaratılmıştır.  

SONUÇ

13 okulda toplam 13.000 öğrenciye  süt dağıtımı yapılmıştır.  Sosyo- ekonomik yönden zayıf  ailelerin çocuklarına süt ulaştırılmıştır.  Çocuklar  sağlıklı gıda tüketimi konusunda   teşvik edilmiştir. Yaptığımız proje  Dünya Tarım Örgütü   tarafından internet  ortamında tüm üyeleriyle paylaşılmıştır.

2012 HEDEFi                        

2012 yılında İlçemizdeki   okullarda  bulunan  toplam 85.000 öğrenciye aynı anda süt içirmeyi hedeflemekteyiz.

BİREYSEL HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ                                                        

Gıdalarla bulaşan hastalıklar, günümüzün başta gelen sağlık sorunlarını oluşturmaktadır.Gıda zehirlenmeleri toplum sağlığını ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir.Sektördeki eğitimsiz personel ve hijyen eksikliklerinin, olumsuzlukların  temel sebebi olduğu kabul edilmektedir.

Sağlık  İşleri Müdürlüğü,  Zabıta  Müdürlüğü  ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün  ortaklaşa organizasyonu  ile İlçemiz sınırları içersinde gıda üretimi ve satışı yapan 1613 işyeri bu kapsamda denetlenmiştir.Bu işyerlerinde 7495 personelin çalıştığı tespit edilmiştir.

İlçemizde üretimden tüketime  kadar  gıda  güvenliğini sağlamak için işyerlerinin denetimi ve gıda  personeli eğitimi , üzerinde hassasiyetle durulması gereken konulardır.

AMAÇ    

İlçemizde gıda üretimi ve tüketimini her aşamada  güvenli hale getirmek   amacıyla  gıda sektöründe çalışan  personeli   yapmış oldukları işle ilgili  bilgilendirmek. Gıda sektöründe bulunan işyerleri  ve sektörde  çalışan personelle  Belediyemiz arasında  iyi  bir  iletişim kurmak.

HEDEFLER           

a.  İlçemizde gıda sektöründe çalışan personeli bireysel hijyen ve gıda hijyeni       konularında     eğitmek, sertifikalandırmak

b.  İlçemizde gıda sektöründe çalışan personeli  adres ve  iletişim bilgileriyle  birlikte   kayıt altına almak

c.  İlçemizde Tüketici sağlığını korumak

d. Eğitim seminerlerini sürekli hale getirerek hijyen bilincinin devamlılığını sağlamak

e.  Ataşehir  Belediyesi Eğitim Sertifikasını sektörde marka haline getirmek.

PROJENİN UYGULANIŞI                    

İlçemizde bulunan 1613   gıda işyeri  Müdürlüğümüz personeli tarafından ziyaret edilerek,  işyerlerine  Belediye Başkanımız Sayın Battail İLGEZDİ 'nin  davet mektubu  elden teslim edilmiştir.  28 Ocak – 02 Şubat olmak üzere iki adet eğitim semineri sunularak  , katılımcılara opsiyon sunulmuştur.   Projemiz kapsamında  Bireysel Hijyen ve Gıda Güvenliği eğitim seminerine  2350  gıda çalışanı  katılmıştır.  Katılımcılara  katılım sertifikası verilmiştir.  Tüm personeliyle katılım gösteren gıda  326  işletmeleye " ATAŞEHİR GIDA HİJYEN DOSTU " sertifikası verilmiştir. 

SONUÇ 

Projeyle  5000  adet Bireysel Hijyen ve Gıda Güvenliği konulu kitapçık  gıda çalışanlarına  dağıtılmıştır. Uygulanan proje ile İlçemizde gıda güvenliği konusunda bir duyarlılık oluştuğunu gözlemlemekteyiz.
                                                                             
15 EKİM DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ                                

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) tarafından 2008 yılında 15 Ekim tarihi "Dünya El Yıkama Günü" olarak ilan edilmiştir.  UNICEF uzmanlarına göre sadece el yıkamakla her yıl 1 milyon çocuğun hayatı kurtulabilmektedir.

AMACI   

İlköğretim çağındaki çocuklara  sağlıklarının  korunması için  ve doğru  ve  etkin  el yıkamayı  öğretmek , el yıkama alışkanlığı kazandırmak.

HEDEFLER                          

İlçemizde bulunan 32  adet İlköğretim okulunda 1. ,2. ,3. sınıf öğrecilerine el yıkama eğitimi vermek ve katılan çocuklara  " ATAŞEHİR HİJEN DOSTU " sertifikası kazandırmak.

PROJE PAYDAŞLARI 
    
Projemize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dolayısıyla 32 adet  İlköğretim okulu  katılmıştır. UNILEVER  ve  İlçemizdeki sıvı sabun satışı yapan küçük işletmeler okullarımıza sabun yardımı yaparak destek vermiştir.

PROJENİN UYGULANIŞI    

İlçemizde bulunan 32 adet İlköğretim okulunda  eğitim semineri düzenlenlenmiştir. Çocuklara eğitim semineri sonrası üzerinde ellerini yıkacayağı zamanları gösteren  " El Yıkama Karnesi " dağıtılmış, bir hafta sonra ellerini düzenli yıkamış olan çocuklara " ATAŞEHİR HİJYEN DOSTU SERTİFİKASI " verilmiştir.   

SONUÇ 

114  adet eğitim semineriyle 16800   adet öğrenciye ulaşılmıştır. Katılan tüm öğrenciler ATAŞEHİR  HİJYEN DOSTU sertifikası   almaya hak kazanmıştır. Proje süresince   3600  kg sıvı sabun okullara  dağıtılmıştır. Belediyemiz  hazırladğı proje UNICEF 'in internet sitesinde  yayımlanmıştır. 

AŞILARIM TAM                                   

Çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Çevre Orman Bakanlığının çıkardığı Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği  kapsamında İlçemizde bulunan  sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı, iç ve dış parazit ilaçlaması yapılmıştır.

AMACI   

Yapılan uygulamalarla köpekler ve kedilerden insanlara bulaşabilecek hastalıkların önüne geçmek.  İlçemizdeki tüm sahipsiz hayvanları aşılamak.

PROJENİN UYGULANIŞI    

Belediyemiz   Veteriner Hekimleri , gönüllü hayvan severlerle birlikte  İlçemizi  sokak sokak gezerek  sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı, iç ve dış parazit ilaçlaması yapmıştır. Proje boyunca  hasta ve yaralı hayvanların da tedavisi yapılmış,  sahipsiz hayvanların yaşadağı çevredeki ,bölge sakinleri  konu ile ilgili olarak bilgilendirilmiştir.

SONUÇ

İlçemizde yaşayan 450 adet sokak hayvanına kuduz aşısı , iç ve dış parazit ilaçlaması yapılmıştır.  Gönüllü  hayvansever  mahalle sakinleri projeye dahil edilerek ,  çözüme ortak  olmaları ve  konu ile ilgili bilgilerinin artması sağlanmıştır.

Ataşehir Fen İşleri Müdürlüğü 2011 Yılı Projeleri

6 ATAŞEHİR FERHATPAŞA 31 YOL 680,3 13 Sıcak Asfalt 13.08.2011 15.08.2011 BİTTİ   
7 ATAŞEHİR FERHATPAŞA 49 YOL 584,96 15 Sıcak Asfalt 28.04.2011 28.04.2011 BİTTİ   
8 ATAŞEHİR FERHATPAŞA 5 YOL 856,77 15 Sıcak Asfalt 01.06.2011 20.06.2011 BİTTİ   
9 ATAŞEHİR FERHATPAŞA 52 YOL 75,75 15 Sıcak Asfalt 13.08.2011 15.08.2011 BİTTİ   
10 ATAŞEHİR FERHATPAŞA 53 YOL 493,36 15 Sıcak Asfalt 03.05.2011 03.05.2011 BİTTİ   
11 ATAŞEHİR FERHATPAŞA 56 YOL 130,58 12 Sıcak Asfalt 09.06.2011 09.06.2011 BİTTİ   
12 ATAŞEHİR FERHATPAŞA 61 YOL 217,01 10 Sıcak Asfalt 01.06.2011 17.06.2011 BİTTİ   
13 ATAŞEHİR FERHATPAŞA AKDENİZ YOL 1004,51 20 Sıcak Asfalt 03.05.2011 03.05.2011 BİTTİ   
14 ATAŞEHİR FERHATPAŞA GAZİPAŞA YOL 1568,57 15 Sıcak Asfalt 09.05.2011 11.05.2011 BİTTİ   
15 ATAŞEHİR FERHATPAŞA KARADENİZ YOL 446,76 20 Sıcak Asfalt 10.08.2011 12.08.2011 BİTTİ   
16 ATAŞEHİR FERHATPAŞA KARADENİZ YOL 724,65 20 Sıcak Asfalt 10.06.2011 11.06.2011 BİTTİ   
17 ATAŞEHİR FERHATPAŞA YEDİTEPE YOL 1142,4 15 Sıcak Asfalt 06.06.2011 08.06.2011 BİTTİ   
18 ATAŞEHİR FERHATPAŞA ÜSKÜDAR YOL 385,59 15 Sıcak Asfalt 12.06.2010 14.06.2010 BİTTİ   
19 AŞIK VEYSEL 3001 YOL 1157,93 15 Sıcak Asfalt 10.03.2011 12.03.2011 BİTTİ   
20 AŞIK VEYSEL 3024 YOL 239,09 12 Sıcak Asfalt 08.06.2010 09.06.2010 BİTTİ   
21 AŞIK VEYSEL 3026 YOL 224,88 9 Sıcak Asfalt 10.06.2010 11.06.2010 BİTTİ   
22 AŞIK VEYSEL 3027 YOL 94,75 5 Sıcak Asfalt 12.06.2010 13.06.2010 BİTTİ   
23 AŞIK VEYSEL 3042 YOL 207,52 9 Sıcak Asfalt 14.06.2010 15.06.2010 BİTTİ   
24 AŞIK VEYSEL 3043 YOL 185,66 10 Sıcak Asfalt 16.06.2010 17.06.2010 BİTTİ   
25 AŞIK VEYSEL 3044 YOL 136,11 5 Sıcak Asfalt 18.06.2010 19.06.2010 BİTTİ   
26 AŞIK VEYSEL 3056 YOL 986,62 10 Sıcak Asfalt 19.07.2011 22.07.2011 BİTTİ   
27 AŞIK VEYSEL BİLİNMEYEN YOL 43,06 4 Parke 04.07.2011 17.07.2011 BİTTİ   
28 AŞIK VEYSEL BİLİNMEYEN YOL 83,77 5 Parke 30.07.2011 04.08.2011 BİTTİ   
29 AŞIK VEYSEL ÖRNEK YOL 190,67 10 Parke 21.06.2011 20.07.2011 BİTTİ   
30 BARBAROS AKINLAR YOL 132,32 7 Sıcak Asfalt 03.05.2010 04.05.2010 BİTTİ   
31 BARBAROS AÇELYA YOL 91,24 7 Sıcak Asfalt 19.05.2011 19.05.2011 BİTTİ   
32 BARBAROS BARBAROS YOL 473,67 10 Sıcak Asfalt 05.05.2010 06.05.2010 BİTTİ   
33 BARBAROS BİRLİK YOL 133,95 7 Sıcak Asfalt 07.05.2010 08.05.2010 BİTTİ   
34 BARBAROS DOĞAN YOL 168,69 9 Sıcak Asfalt 09.05.2010 10.05.2010 BİTTİ   
35 BARBAROS DURMAZ YOL 97,09 10 Sıcak Asfalt 14.06.2011 14.06.2011 BİTTİ   
36 BARBAROS ERCİYES YOL 56,68 8 Sıcak Asfalt 15.07.2011 17.07.2011 BİTTİ   
37 BARBAROS ERSİN YOL 57,79 7 Sıcak Asfalt 11.05.2010 12.05.2010 BİTTİ   
38 BARBAROS EVREN YOL 1104,88 15 Sıcak Asfalt 13.05.2010 16.05.2010 BİTTİ   
39 BARBAROS FATİH YOL 886 12 Sıcak Asfalt 01.05.2010 02.05.2010 BİTTİ   
40 BARBAROS FULYA YOL 80,36 34 Sıcak Asfalt 01.04.2011 01.04.2011 BİTTİ   
41 BARBAROS HARMAN YOL 395 15 Sıcak Asfalt 15.05.2010 16.05.2010 BİTTİ   
42 BARBAROS HUZUR YOL 253 8 Sıcak Asfalt 17.05.2010 18.05.2010 BİTTİ   
43 BARBAROS KARTAL YOL 129,71 8 Sıcak Asfalt 19.05.2010 20.05.2010 BİTTİ   
44 BARBAROS KELKİT YOL 144,66 7 Sıcak Asfalt 21.05.2010 22.05.2010 BİTTİ   
45 BARBAROS KENT YOL 118,73 8 Sıcak Asfalt 23.05.2010 24.05.2010 BİTTİ   
46 BARBAROS KÖSELER YOL 225,57 7 Sıcak Asfalt 25.05.2010 26.05.2010 BİTTİ   
47 BARBAROS LALE YOL 461,54 10 Sıcak Asfalt 19.05.2011 19.05.2011 BİTTİ   
48 BARBAROS ORDU YOL 754 15 Sıcak Asfalt 27.05.2010 28.05.2010 BİTTİ   
49 BARBAROS ORTABAHAR YOL 338,97 10 Sıcak Asfalt 29.05.2010 30.05.2010 BİTTİ   
50 BARBAROS SUSUZ YOL 86,23 9 Sıcak Asfalt 29.05.2010 31.05.2010 BİTTİ   
51 BARBAROS TİMUR YOL 279,06 8 Sıcak Asfalt 31.05.2010 01.06.2010 BİTTİ   
52 BARBAROS YİĞİT YOL 128,46 7 Sıcak Asfalt 02.06.2010 03.06.2010 BİTTİ   
53 BARBAROS ZAFER YOL 174,75 7 Sıcak Asfalt 03.06.2010 03.06.2010 BİTTİ   
54 BARBAROS ZALOĞLU YOL 234,34 12 Sıcak Asfalt 04.06.2010 04.06.2010 BİTTİ   
55 BARBAROS ÇİM YOL 402,75 8 Sıcak Asfalt 05.06.2010 05.06.2010 BİTTİ   
56 BARBAROS İKİZLER YOL 152,14 8 Sıcak Asfalt 06.06.2010 06.06.2010 BİTTİ   
57 BARBAROS İSTANBUL YOL 463,57 15 Sıcak Asfalt 08.06.2010 08.06.2010 BİTTİ   
58 BARBAROS ŞEN YOL 538,97 12 Sıcak Asfalt 07.06.2010 07.06.2010 BİTTİ   
59 ESATPASA 3056 YOL 986,62 10 Sıcak Asfalt 19.07.2011 22.07.2011 BİTTİ   
60 ESATPASA BİLİNMEYEN YOL 128,85 10 Sıcak Asfalt 25.07.2011 26.07.2011 BİTTİ   
61 ESATPASA DR.FAZIL KUCUK YOL 364,68 15 Sıcak Asfalt 25.07.2011 27.07.2011 BİTTİ   
62 ESATPASA DÜZOVA YOL 320,91 10 Sıcak Asfalt 02.09.2010 03.09.2010 BİTTİ   
63 ESATPASA ERCIYES YOL 534,29 12 Sıcak Asfalt 27.06.2011 30.06.2011 BİTTİ   
64 ESATPASA GENÇLER YOL 198,46 10 Sıcak Asfalt 28.07.2011 29.07.2011 BİTTİ   
65 ESATPASA GÜLMERCAN YOL 302,81 12 Sıcak Asfalt 04.07.2011 05.07.2011 BİTTİ   
66 ESATPASA HACIBEKIR YOL 295,14 12 Sıcak Asfalt 30.07.2011 31.07.2011 BİTTİ   
67 ESATPASA HACIBEKIR YOL 567,03 15 Sıcak Asfalt 25.07.2011 26.07.2011 BİTTİ   
68 ESATPASA SEFER YOL 184,9 10 Sıcak Asfalt 04.07.2011 05.07.2011 BİTTİ   
69 ESATPASA SORGUN YOL 389,39 7 Sıcak Asfalt 13.07.2011 13.07.2011 BİTTİ   
70 ESATPASA TAŞKIN YOL 417,96 10 Sıcak Asfalt 01.08.2011 03.08.2011 BİTTİ   
71 ESATPASA YILDIZLAR YOL 260,46 10 Sıcak Asfalt 28.07.2011 29.07.2011 BİTTİ   
72 ESATPASA ZİYA GÖKALP YOL 361,69 10 Sıcak Asfalt 24.07.2011 26.07.2011 BİTTİ   
73 KAYIŞDAĞI ATATÜRK YOL 252,97 7 Parke 08.11.2010 12.11.2010 BİTTİ   
74 KAYIŞDAĞI ATİLLA YOL 714,81 15 Sıcak Asfalt 04.07.2011 06.07.2011 BİTTİ   
75 KAYIŞDAĞI AŞIK VEYSEL YOL 271,9 7 Parke 18.11.2010 22.11.2010 BİTTİ   
76 KAYIŞDAĞI BARBAROS YOL 181,08 7 Parke 23.10.2010 27.10.2010 BİTTİ   
77 KAYIŞDAĞI BARBAROS YOL 270,92 10 Sıcak Asfalt 07.05.2011 08.05.2011 BİTTİ   
78 KAYIŞDAĞI BAYKAL YOL 261,83 10 Parke 13.11.2010 17.11.2010 BİTTİ   
79 KAYIŞDAĞI CAMİ YOL 166,67 7 Sıcak Asfalt 25.06.2011 25.06.2011 BİTTİ   
80 KAYIŞDAĞI CANAN YOL 243,36 10 Sıcak Asfalt 13.07.2011 15.07.2011 BİTTİ   
81 KAYIŞDAĞI FATİH YOL 215,02 10 Parke 28.10.2010 02.11.2010 BİTTİ   
82 KAYIŞDAĞI FATİH YOL 268,08 10 Sıcak Asfalt 03.05.2011 03.05.2011 BİTTİ   
83 KAYIŞDAĞI KIBRIS YOL 1585,73 20 Sıcak Asfalt 28.06.2011 06.07.2011 BİTTİ   
84 KAYIŞDAĞI KURTOĞLU YOL 255,15 10 Parke 23.11.2010 27.12.2010 BİTTİ   
85 KAYIŞDAĞI MEHTAP YOL 240,69 10 Sıcak Asfalt 07.07.2010 07.07.2010 BİTTİ   
86 KAYIŞDAĞI MENEKŞE YOL 262 10 Sıcak Asfalt 04.07.2011 04.07.2011 BİTTİ   
87 KAYIŞDAĞI NASIR YOL 429,26 15 Sıcak Asfalt 25.06.2011 25.06.2011 BİTTİ   
88 KAYIŞDAĞI OKUL YOL 153,5 7 Sıcak Asfalt 25.06.2011 25.06.2011 BİTTİ   
89 KAYIŞDAĞI TURNA YOL 71,68 10 Sıcak Asfalt 02.05.2011 02.05.2011 BİTTİ   
90 KAYIŞDAĞI YAVUZBEY YOL 490 15 Sıcak Asfalt 09.05.2011 11.05.2011 BİTTİ   
91 KAYIŞDAĞI YAZICI YOL 194,15 10 Sıcak Asfalt 18.05.2011 19.05.2011 BİTTİ   
92 KAYIŞDAĞI ZİYA GÖKALP YOL 153,85 7 Parke 18.10.2010 22.10.2010 BİTTİ   
93 KAYIŞDAĞI ZİYA GÖKALP YOL 300,96 8 Sıcak Asfalt 07.05.2011 08.05.2011 BİTTİ   
94 KAYIŞDAĞI ÇAKMAK YOL 235,04 7 Parke 03.11.2010 07.11.2010 BİTTİ   
95 KAYIŞDAĞI ÇAKMAK YOL 273,91 7 Sıcak Asfalt 02.05.2011 03.05.2011 BİTTİ   
96 KAYIŞDAĞI ÇEŞME YOL 342,73 10 Parke 10.11.2010 18.11.2010 BİTTİ   
97 KAYIŞDAĞI ÇİĞDEM YOL 251,17 10 Sıcak Asfalt 04.07.2011 04.07.2011 BİTTİ   
98 KAYIŞDAĞI ÖRNEK YOL 183,78 10 Sıcak Asfalt 25.06.2011 25.06.2011 BİTTİ   
99 KAYIŞDAĞI ÜÇNAR YOLU YOL 246,16 10 Sıcak Asfalt 02.05.2011 02.05.2011 BİTTİ   
100  KÜÇÜKBAKKALKÖY AHMET MUHİP DRANAS YOL 411,55 7 Sıcak Asfalt 14.04.2010 14.04.2010 BİTTİ   
101  KÜÇÜKBAKKALKÖY ATİLLA İLHAN YOL 706,68 12 Sıcak Asfalt 15.04.2010 16.04.2010 BİTTİ   
102  KÜÇÜKBAKKALKÖY BİLİNMEYEN YOL 56,32 7 Parke 06.06.2011 16.06.2011 BİTTİ   
103  KÜÇÜKBAKKALKÖY DEMİR YOL 109,93 7 Parke 02.06.2011 09.06.2011 BİTTİ   
104  KÜÇÜKBAKKALKÖY DEREBOYU YOL 149,87 12 Sıcak Asfalt 17.04.2010 17.04.2010 BİTTİ   
105  KÜÇÜKBAKKALKÖY DUMLUPINAR YOL 111,51 7 Sıcak Asfalt 18.04.2010 18.04.2010 BİTTİ   
106  KÜÇÜKBAKKALKÖY DİLEK YOL 103,04 7 Parke 02.06.2011 07.06.2011 BİTTİ   
107  KÜÇÜKBAKKALKÖY ESKİBAĞLAR YOL 191,61 8 Sıcak Asfalt 19.04.2010 19.04.2010 BİTTİ   
108  KÜÇÜKBAKKALKÖY FERRUH YOL 109,39 7 Parke 06.06.2011 16.06.2011 BİTTİ   
109  KÜÇÜKBAKKALKÖY G-5 YOL 246,22 7 Sıcak Asfalt 20.04.2010 20.04.2010 BİTTİ   
110  KÜÇÜKBAKKALKÖY IŞIKLAR YOL 628,36 20 Sıcak Asfalt 21.04.2010 22.04.2010 BİTTİ   
111  KÜÇÜKBAKKALKÖY KOCASİNAN YOL 761 15 Sıcak Asfalt 12.09.2010 14.09.2010 BİTTİ   
112  KÜÇÜKBAKKALKÖY KURUDERE YOL 443,91 12 Sıcak Asfalt 20.06.2011 21.06.2011 BİTTİ   
113  KÜÇÜKBAKKALKÖY MENEKŞE YOL 116,8 7 Sıcak Asfalt 23.04.2010 23.04.2010 BİTTİ   
114  KÜÇÜKBAKKALKÖY MERDİVENKÖY YOLU YOL 903 15 Sıcak Asfalt 24.04.2010 25.04.2010 BİTTİ   
115  KÜÇÜKBAKKALKÖY MÜCELLA YOL 284,95 7 Sıcak Asfalt 13.06.2011 14.06.2011 BİTTİ   
116  KÜÇÜKBAKKALKÖY NAMIK KEMAL YOL 266,71 12 Sıcak Asfalt 26.04.2010 26.04.2010 BİTTİ   
117  KÜÇÜKBAKKALKÖY PALMİYE YOL 150,78 9 Sıcak Asfalt 27.04.2010 27.04.2010 BİTTİ   
118  KÜÇÜKBAKKALKÖY PINAR YOL 221 7 Sıcak Asfalt 28.04.2010 28.04.2010 BİTTİ   
119  KÜÇÜKBAKKALKÖY RAHMİBEY YOL 252,06 7 Sıcak Asfalt 13.06.2011 14.06.2011 BİTTİ   
120  KÜÇÜKBAKKALKÖY SELİM YOL 109,31 7 Parke 06.06.2011 13.06.2011 BİTTİ   
121  KÜÇÜKBAKKALKÖY SETLİ YOL 129,11 7 Sıcak Asfalt 29.04.2010 29.04.2010 BİTTİ   
122  KÜÇÜKBAKKALKÖY SINAMACILAR YOL 201,92 12 Sıcak Asfalt 30.04.2010 30.04.2010 BİTTİ   
123  KÜÇÜKBAKKALKÖY YASA YOL 573,9 8 Sıcak Asfalt 30.04.2010 30.04.2010 BİTTİ   
124   KÜÇÜKBAKKALKÖY YAZMACI YOL 148,31 7 Sıcak Asfalt 16.04.2010 16.04.2010 BİTTİ   
125  KÜÇÜKBAKKALKÖY YENİDOĞAN YOL 734,48 12 Sıcak Asfalt 18.04.2010 20.04.2010 BİTTİ   
126  KÜÇÜKBAKKALKÖY YILMAZ YOL 67,84 7 Parke 29.06.2011 05.07.2011 BİTTİ   
127  KÜÇÜKBAKKALKÖY ÖNDER YOL 301,81 7 Sıcak Asfalt 21.04.2010 21.04.2010 BİTTİ   
128  KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞENLİK YOL 126,71 12 Sıcak Asfalt 08.04.2010 08.04.2010 BİTTİ   
129   MEVLANA ALBAYRAK YOL 172,97 21 Sıcak Asfalt 20.06.2010 20.06.2010 BİTTİ   
130  MEVLANA ANADOLU YOL 458,35 8 Sıcak Asfalt 02.06.2011 03.06.2011 BİTTİ   
131  MEVLANA BİLİNMEYEN YOL 77,01 8 Sıcak Asfalt 25.05.2011 25.05.2011 BİTTİ   
132  MEVLANA BİLİNMEYEN YOL 136,59 8 Sıcak Asfalt 26.05.2011 26.05.2011 BİTTİ   
133  MEVLANA BİLİNMEYEN YOL 234,52 8 Sıcak Asfalt 25.05.2011 25.05.2011 BİTTİ   
134  MEVLANA BİRGÜL YOL 179,17 8 Sıcak Asfalt 23.05.2011 23.05.2011 BİTTİ   
135  MEVLANA FATİH YOL 458,94 10 Sıcak Asfalt 24.05.2011 24.05.2011 BİTTİ   
136  MEVLANA KARANFİL YOL 105,18 8 Sıcak Asfalt 25.05.2011 25.05.2011 BİTTİ   
137  MEVLANA KIBRIS YOL 1585,73 20 Sıcak Asfalt 28.06.2011 06.07.2011 BİTTİ   
138  MEVLANA KIYMET YOL 202,8 7 Sıcak Asfalt 22.05.2011 22.05.2011 BİTTİ   
139  MEVLANA KUŞKONMAZ YOL 453,93 10 Sıcak Asfalt 27.05.2011 27.05.2011 BİTTİ   
140  MEVLANA MALAZGİRT YOL 252,91 10 Sıcak Asfalt 30.05.2011 30.05.2011 BİTTİ   
141  MEVLANA MANOLYA YOL 189,99 10 Sıcak Asfalt 29.05.2011 29.05.2011 BİTTİ   
142  MEVLANA MİMOZA YOL 175,28 10 Sıcak Asfalt 28.05.2011 28.05.2011 BİTTİ   
143  MEVLANA MİNE YOL 82,95 7 Sıcak Asfalt 23.05.2011 23.05.2011 BİTTİ   
144  MEVLANA NAMIK KEMAL YOL 965,7 12 Sıcak Asfalt 30.05.2011 30.05.2011 BİTTİ   
145  MEVLANA NERGİZ YOL 119,18 8 Sıcak Asfalt 23.05.2011 23.05.2011 BİTTİ   
146  MEVLANA NİLAY YOL 307,9 8 Sıcak Asfalt 21.05.2011 21.05.2011 BİTTİ   
147  MEVLANA OKUL YOL 153,5 7 Sıcak Asfalt 25.06.2011 25.06.2011 BİTTİ   
148  MEVLANA PAPATYA YOL 196,65 10 Sıcak Asfalt 23.05.2011 23.05.2011 BİTTİ   
149  MEVLANA SAKARYA YOL 928 11 Sıcak Asfalt 21.06.2010 26.06.2010 BİTTİ   
150  MEVLANA SERHAT YOL 65,18 8 Sıcak Asfalt 27.05.2011 27.05.2011 BİTTİ   
151  MEVLANA SÜMBÜL YOL 458,45 8 Sıcak Asfalt 01.06.2011 02.06.2011 BİTTİ   
152  MEVLANA YEDİ İKLİM YOL 399 11 Sıcak Asfalt 27.06.2010 30.06.2010 BİTTİ   
153  MEVLANA YONCA YOL 79,15 8 Sıcak Asfalt 26.05.2011 26.05.2011 BİTTİ   
154  MEVLANA ZAMBAK YOL 163,43 8 Sıcak Asfalt 30.05.2011 30.05.2011 BİTTİ   
155  MEVLANA ÖRNEK YOL 183,78 10 Sıcak Asfalt 25.06.2011 25.06.2011 BİTTİ   
156  MEVLANA ÜLKÜ YOL 358,28 10 Sıcak Asfalt 24.05.2011 24.05.2011 BİTTİ   
157  MUSTAFA KEMAL 3001 YOL 1157,93 15 Sıcak Asfalt 10.03.2011 12.03.2011 BİTTİ   
158  MUSTAFA KEMAL 3003 YOL 424,85 10 Sıcak Asfalt 10.07.2011 15.07.2011 BİTTİ   
159  MUSTAFA KEMAL 3057 YOL 187,5 10 Sıcak Asfalt 03.08.2011 04.08.2011 BİTTİ   
160  MUSTAFA KEMAL 3058 YOL 158,97 10 Sıcak Asfalt 03.08.2011 04.08.2011 BİTTİ   
161  MUSTAFA KEMAL 3059 YOL 212,38 10 Sıcak Asfalt 03.08.2011 05.08.2011 BİTTİ   
162  MUSTAFA KEMAL 3060 YOL 190,89 10 Sıcak Asfalt 12.07.2011 12.07.2011 BİTTİ   
163  MUSTAFA KEMAL 3062 YOL 85,97 7 Sıcak Asfalt 13.07.2011 13.07.2011 BİTTİ   
164  MUSTAFA KEMAL 3063 YOL 130,55 7 Sıcak Asfalt 12.07.2011 12.07.2011 BİTTİ   
165  MUSTAFA KEMAL 3064 YOL 116,81 7 Sıcak Asfalt 12.07.2011 12.07.2011 BİTTİ   
166  MUSTAFA KEMAL 3065 YOL 101,38 7 Sıcak Asfalt 11.07.2011 12.07.2011 BİTTİ   
167  MUSTAFA KEMAL 3067 YOL 86,03 7 Sıcak Asfalt 12.07.2011 13.07.2011 BİTTİ   
168  MUSTAFA KEMAL 3068 YOL 72,59 7 Sıcak Asfalt 14.07.2011 14.07.2011 BİTTİ   
169  MUSTAFA KEMAL 3069 YOL 52,41 7 Sıcak Asfalt 15.07.2011 15.07.2011 BİTTİ   
170  MUSTAFA KEMAL 3079 YOL 299,25 8 Sıcak Asfalt 18.03.2011 25.03.2011 BİTTİ   
171  MUSTAFA KEMAL 3091/2 YOL 196,34 10 Sıcak Asfalt 18.03.2011 25.03.2011 BİTTİ   
172  MUSTAFA KEMAL 3092 YOL 174,6 8 Sıcak Asfalt 14.08.2010 16.08.2010 BİTTİ   
173  MUSTAFA KEMAL 3092/1 YOL 77,67 8 Sıcak Asfalt 17.08.2010 17.08.2010 BİTTİ   
174  MUSTAFA KEMAL BİLİNMEYEN YOL 62,4 8 Sıcak Asfalt 23.03.2011 23.03.2011 BİTTİ   
175  MİMAR SİNAN AYDIN YOL 123,15 8 Sıcak Asfalt 01.07.2010 01.07.2010 BİTTİ   
176  MİMAR SİNAN ENDER YOL 120,14 8 Sıcak Asfalt 02.07.2010 02.07.2010 BİTTİ   
177  MİMAR SİNAN KAVAKLI YOL 124,64 8 Sıcak Asfalt 03.07.2010 03.07.2010 BİTTİ   
178  MİMAR SİNAN KAVAKLI YOL 140,36 9 Sıcak Asfalt 04.07.2010 04.07.2010 BİTTİ   
179  MİMAR SİNAN KELEBEK YOL 343,77 15 Sıcak Asfalt 05.07.2010 05.07.2010 BİTTİ   
180  MİMAR SİNAN KIBRIS YOL 1585,73 20 Sıcak Asfalt 28.06.2011 06.07.2011 BİTTİ   
181  MİMAR SİNAN MEHTAP YOL 240,69 10 Sıcak Asfalt 07.07.2010 07.07.2010 BİTTİ   
182  MİMAR SİNAN NADİR YOL 129,16 7 Sıcak Asfalt 06.07.2010 06.07.2010 BİTTİ   
183  MİMAR SİNAN NAMIK KEMAL YOL 965,7 12 Sıcak Asfalt 30.05.2011 30.05.2011 BİTTİ   
184  MİMAR SİNAN SİBEL YOL 360,37 20 Sıcak Asfalt 16.07.2010 16.07.2010 BİTTİ   
185  MİMAR SİNAN YILDIRIM YOL 121,66 10 Sıcak Asfalt 11.06.2010 11.06.2010 BİTTİ   
186  MİMAR SİNAN YILDIRIM YOL 125,93 8 Sıcak Asfalt 11.06.2010 11.06.2010 BİTTİ   
187  MİMAR SİNAN ÜSKÜDAR YOL 385,59 15 Sıcak Asfalt 12.06.2010 14.06.2010 BİTTİ   
188  YENİ SAHRA 50 YIL YOL 336,1 12 Sıcak Asfalt 07.05.2010 07.05.2010 BİTTİ   
189  YENİ SAHRA DURMAZ YOL 97,09 10 Sıcak Asfalt 14.06.2011 14.06.2011 BİTTİ   
190  YENİ SAHRA FATİH YOL 886 12 Sıcak Asfalt 01.05.2010 02.05.2010 BİTTİ   
191  YENİ SAHRA GÜNEŞ YOL 168,58 7 Sıcak Asfalt 05.05.2010 05.05.2010 BİTTİ   
192  YENİ SAHRA KOÇ YOL 599,32 8 Sıcak Asfalt 06.05.2010 08.05.2010 BİTTİ   
193  YENİ SAHRA ORDU YOL 754 15 Sıcak Asfalt 27.05.2010 28.05.2010 BİTTİ   
194  YENİ SAHRA ÇETİN YOL 60,07 6 Parke 01.11.2010 06.11.2010 BİTTİ   
195  YENİ SAHRA İNÖNÜ YOL 438,82 10 Sıcak Asfalt 09.05.2010 10.05.2010 BİTTİ   
196  YENİ SAHRA İSTİKLAL YOL 628,81 12 Sıcak Asfalt 11.05.2010 13.05.2010 BİTTİ   
197  YENİ ÇAMLICA ALBAYRAK YOL 172,97 21 Sıcak Asfalt 20.06.2010 20.06.2010 BİTTİ   
198  YENİ ÇAMLICA AYKUT YOL 353,62 8 Sıcak Asfalt 10.07.2010 11.07.2010 BİTTİ   
199  YENİ ÇAMLICA AYSUN YOL 380,11 7 Sıcak Asfalt 12.07.2010 13.07.2010 BİTTİ   
200  YENİ ÇAMLICA DERYA YOL 118,64 7 Sıcak Asfalt 10.04.2011 11.04.2011 BİTTİ   
201  YENİ ÇAMLICA EMRE YOL 75,84 7 Sıcak Asfalt 11.04.2011 13.04.2011 BİTTİ   
202  YENİ ÇAMLICA EMİRLER YOL 332,14 9 Sıcak Asfalt 15.08.2011 16.08.2011 BİTTİ   
203  YENİ ÇAMLICA KUBİLAY YOL 227,24 7 Sıcak Asfalt 11.04.2011 12.04.2011 BİTTİ   
204  YENİ ÇAMLICA KUMRU YOL 223 7,5 Sıcak Asfalt 10.05.2011 11.05.2011 BİTTİ   
205  YENİ ÇAMLICA KUZEY YOL 408,19 7 Sıcak Asfalt 15.07.2010 15.07.2010 BİTTİ   
206  YENİ ÇAMLICA SARIÇİÇEK YOL 435 8 Sıcak Asfalt 15.08.2011 16.08.2011 BİTTİ   
207  YENİ ÇAMLICA SEVİLAY YOL 227,13 7 Sıcak Asfalt 12.04.2011 13.04.2011 BİTTİ   
208  YENİ ÇAMLICA SILA YOL 119,14 8 Sıcak Asfalt 10.04.2011 13.04.2011 BİTTİ   
209  YENİ ÇAMLICA SILA YOL 119,82 8 Sıcak Asfalt 10.04.2011 13.04.2011 BİTTİ   
210  YENİ ÇAMLICA SİBEL YOL 360,37 20 Sıcak Asfalt 16.07.2010 16.07.2010 BİTTİ   
211  YENİ ÇAMLICA ÜSKÜDAR YOL 385,59 15 Sıcak Asfalt 12.06.2010 14.06.2010 BİTTİ   
212  YENİŞEHİR ARAL YOL 199,15 10 Sıcak Asfalt 17.07.2010 17.07.2010 BİTTİ   
213  YENİŞEHİR BATTAL GAZİ YOL 235,87 10 Sıcak Asfalt 18.07.2010 18.07.2010 BİTTİ   
214  YENİŞEHİR BURAK YOL 157,23 10 Sıcak Asfalt 19.07.2010 19.07.2010 BİTTİ   
215  YENİŞEHİR DUMANLI YOL 335,99 10 Sıcak Asfalt 20.07.2010 21.07.2010 BİTTİ   
216  YENİŞEHİR GÖKALP YOL 147,05 10 Sıcak Asfalt 22.07.2010 22.07.2010 BİTTİ   
217  YENİŞEHİR KAĞNICI YOLU YOL 655,16 12 Sıcak Asfalt 23.07.2010 26.07.2010 BİTTİ   
218  YENİŞEHİR MEVLANA YOL 307,95 10 Sıcak Asfalt 27.07.2010 28.07.2010 BİTTİ   
219  YENİŞEHİR VİYANA YOL 317,92 10 Sıcak Asfalt 29.07.2010 30.07.2010 BİTTİ   
220  YENİŞEHİR ÇAĞLAYAN YOL 411,58 10 Sıcak Asfalt 31.07.2010 01.08.2010 BİTTİ   
221  YENİŞEHİR ÖZGÜR YOL 224,03 10 Sıcak Asfalt 02.08.2010 02.08.2010 BİTTİ   
222  ÖRNEK 3003 YOL 424,85 10 Sıcak Asfalt 10.07.2011 15.07.2011 BİTTİ   
223  ÖRNEK 3057 YOL 187,5 10 Sıcak Asfalt 03.08.2011 04.08.2011 BİTTİ   
224  ÖRNEK ABDÜLKERİM ŞEBİK YOL 363,33 15 Sıcak Asfalt 16.08.2011 18.08.2011 BİTTİ   
225  ÖRNEK BAYATİ YOL 108,25 5 Sıcak Asfalt 17.08.2011 17.08.2011 BİTTİ   
226  ÖRNEK BAYRAKTAR YOL 93,3 7 Sıcak Asfalt 02.08.2011 02.08.2011 BİTTİ   
227  ÖRNEK BESTEKAR AMİR ATEŞ YOL 308,99 15 Sıcak Asfalt 13.07.2011 14.07.2011 BİTTİ   
228  ÖRNEK BİLGE YOL 220,46 10 Sıcak Asfalt 13.07.2011 14.07.2011 BİTTİ   
229  ÖRNEK DR.SUPHİ EZGİ YOL 518,54 12 Sıcak Asfalt 20.08.2011 23.08.2011 BİTTİ   
230  ÖRNEK GÜLDESTE YOL 185,28 10 Sıcak Asfalt 17.08.2011 18.08.2011 BİTTİ   
231  ÖRNEK GÜLİZAR YOL 93,65 10 Sıcak Asfalt 22.08.2011 24.09.2011 BİTTİ   
232  ÖRNEK KANUNİ NAZIMBEY YOL 21,11 10 Sıcak Asfalt 17.08.2011 18.08.2011 BİTTİ   
233  ÖRNEK LEM-İ ATLI YOL 102,46 5 Sıcak Asfalt 18.08.2011 19.08.2011 BİTTİ   
234  ÖRNEK MAHİR YOL 60,15 12 Parke 02.06.2011 13.06.2011 BİTTİ   
235  ÖRNEK MAHİR YOL 97,79 7 Sıcak Asfalt 20.08.2011 22.08.2011 BİTTİ   
236  ÖRNEK MUSA SÜREYYA BEY YOL 220,88 8 Parke 03.06.2011 13.06.2011 BİTTİ   
237  ÖRNEK NEVESER YOL 370,37 10 Sıcak Asfalt 05.08.2010 05.08.2010 BİTTİ   
238  ÖRNEK NEY YOL 174,75 15 Sıcak Asfalt 24.08.2011 26.08.2011 BİTTİ   
239  ÖRNEK NEYZEN AZİZ DEDE YOL 219,98 10 Sıcak Asfalt 16.08.2011 18.08.2011 BİTTİ   
240  ÖRNEK NEYZEN SALİMBEY YOL 288,63 12 Parke 13.09.2010 03.10.2010 BİTTİ   
241  ÖRNEK NİYAZİ SAYIN YOL 390,49 12 Sıcak Asfalt 04.08.2010 05.08.2010 BİTTİ   
242  ÖRNEK OYAÇİÇEĞİ YOL 36,59 10 Parke 02.06.2011 05.06.2011 BİTTİ   
243  ÖRNEK SABA YOL 105,8 10 Sıcak Asfalt 16.08.2011 16.08.2011 BİTTİ   
244  ÖRNEK SEMERKANT YOL 511,47 15 Sıcak Asfalt 06.08.2010 07.08.2010 BİTTİ   
245  ÖRNEK SORGUN YOL 389,39 7 Sıcak Asfalt 13.07.2011 13.07.2011 BİTTİ   
246  ÖRNEK TANBUR YOL 392,53 10 Parke 31.05.2011 20.06.2011 BİTTİ   
247  ÖRNEK UDİ HASANBEY YOL 445,66 7 Sıcak Asfalt 17.08.2011 20.08.2011 BİTTİ   
248  ÖRNEK UĞURLU YOL 142,24 7 Sıcak Asfalt 14.07.2011 16.07.2011 BİTTİ   
249  ÖRNEK YAMAÇ YOL 88,48 7 Sıcak Asfalt 02.08.2011 02.08.2011 BİTTİ   
250  ÖRNEK ZEMZEME YOL 91,82 7 Sıcak Asfalt 08.08.2010 08.08.2010 BİTTİ   
251  ÖRNEK ZEMZEME YOL 110,33 12 Sıcak Asfalt 08.08.2010 08.08.2010 BİTTİ   
252  ÖRNEK ZEYNUR YOL 89,51 7 Sıcak Asfalt 14.08.2011 15.08.2011 BİTTİ   
253  ÖRNEK İSTİKLAL YOL 310,97 12 Parke 23.08.2010 12.09.2010 BİTTİ   
254  ÖRNEK ŞEHNAZ YOL 122,15 10 Sıcak Asfalt 14.07.2011 15.07.2011 BİTTİ   
255  İNÖNÜ ALPKAYA YOL 1260,24 15 Sıcak Asfalt 24.04.2011 26.04.2011 BİTTİ   
256  İNÖNÜ ATATÜRK YOL 252,97 7 Parke 08.11.2010 12.11.2010 BİTTİ   
257  İNÖNÜ BAYIR YOL 389,41 10 Sıcak Asfalt 09.08.2010 10.08.2010 BİTTİ   
258  İNÖNÜ BAYKAL YOL 261,83 10 Parke 13.11.2010 17.11.2010 BİTTİ   
259  İNÖNÜ CELASUN YOL 253,25 15 Sıcak Asfalt 11.08.2010 11.08.2010 BİTTİ   
260  İNÖNÜ CELASUN YOL 641,37 10 Sıcak Asfalt 11.08.2010 13.08.2010 BİTTİ   
261  İNÖNÜ DEREBOYU YOL 1310,7 10 Sıcak Asfalt 14.08.2010 17.08.2010 BİTTİ   
262  İNÖNÜ EMEK YOL 97,77 10 Parke 15.07.2011 20.07.2011 BİTTİ   
263  İNÖNÜ EMEK YOL 99,83 10 Sıcak Asfalt 18.08.2010 18.08.2010 BİTTİ   
264  İNÖNÜ EVREN YOL 301,36 7 Parke 24.05.2011 08.06.2011 BİTTİ   
265  İNÖNÜ EVREN YOL 467,39 7 Sıcak Asfalt 22.04.2011 23.04.2011 BİTTİ   
266  İNÖNÜ FATİH YOL 215,02 10 Parke 28.10.2010 02.11.2010 BİTTİ   
267  İNÖNÜ FATİH YOL 268,08 10 Sıcak Asfalt 03.05.2011 03.05.2011 BİTTİ   
268  İNÖNÜ FEVZİ ÇAKMAK YOL 184,97 15 Sıcak Asfalt 18.05.2011 18.05.2011 BİTTİ   
269  İNÖNÜ FİDAN YOL 120,48 30 Sıcak Asfalt 19.08.2010 19.08.2010 BİTTİ   
270  NÖNÜ FİDAN YOL 156,81 15 Sıcak Asfalt 20.08.2010 20.08.2010 BİTTİ   
271  İNÖNÜ HÜLYA YOL 43,51 7 Parke 10.06.2011 20.06.2011 BİTTİ   
272  İNÖNÜ HÜLYA YOL 83,85 8 Parke 15.07.2011 20.07.2011 BİTTİ   
273  İNÖNÜ HÜLYA YOL 140,76 10 Parke 20.07.2011 23.07.2011 BİTTİ   
274  İNÖNÜ KAR YOL 232 15 Sıcak Asfalt 01.05.2011 01.05.2011 BİTTİ   
275  İNÖNÜ KARTAL YOL 1384,43 15 Sıcak Asfalt 27.04.2011 29.04.2011 BİTTİ   
276  İNÖNÜ KURTOĞLU YOL 195,04 9 Sıcak Asfalt 29.04.2011 30.04.2011 BİTTİ   
277   İNÖNÜ LEYLAK YOL 244,86 15 Sıcak Asfalt 29.04.2011 29.04.2011 BİTTİ   
278  İNÖNÜ RÜZGAR YOL 130,07 7 Parke 28.07.2011 03.08.2011 BİTTİ   
279  İNÖNÜ TOPÇU YOL 214,7 13 Sıcak Asfalt 21.08.2010 21.08.2010 BİTTİ   
280  İNÖNÜ TOPÇU YOL 311,94 30 Sıcak Asfalt 22.08.2010 23.08.2010 BİTTİ   
281  İNÖNÜ ULUBATLI HASAN YOL 127,1 20 Sıcak Asfalt 24.08.2010 24.08.2010 BİTTİ   
282  İNÖNÜ ULUBATLI HASAN YOL 402,84 15 Sıcak Asfalt 25.08.2010 26.08.2010 BİTTİ   
283  İNÖNÜ YAZICI YOL 194,15 10 Sıcak Asfalt 18.05.2011 19.05.2011 BİTTİ   
284  İNÖNÜ YEŞİL YOL 397,45 8 Sıcak Asfalt 27.08.2010 28.08.2010 BİTTİ   
285  İNÖNÜ YEŞİL YOL 856,26 15 Sıcak Asfalt 28.08.2010 30.08.2010 BİTTİ   
286  İNÖNÜ ÇAKMAK YOL 235,04 7 Parke 03.11.2010 07.11.2010 BİTTİ   
287  İNÖNÜ ÇAKMAK YOL 273,91 7 Sıcak Asfalt 02.05.2011 03.05.2011 BİTTİ   
288  İNÖNÜ ÇAMAŞIRCI DERESİ YOL 1014,64 5 Parke 27.04.2011 11.08.2011 BİTTİ   
289  İNÖNÜ ÖKSÜZ DERESİ YOL 278,57 8 Parke 06.07.2011 21.07.2011 BİTTİ   
290  İÇERENKÖY ADEM YOL 328,81 15 Sıcak Asfalt 08.04.2010 09.04.2010 BİTTİ   
291  İÇERENKÖY ADEM YOL 624,31 12 Sıcak Asfalt 09.04.2010 11.04.2010 BİTTİ   
292  İÇERENKÖY ALİAĞA YOL 251,08 7 Sıcak Asfalt 12.04.2010 12.04.2010 BİTTİ   
293  İÇERENKÖY ARTVİN YOL 209,04 7 Sıcak Asfalt 11.05.2011 12.05.2011 BİTTİ   
294  İÇERENKÖY ATA ÇIKMAZI YOL 85,34 0 Sıcak Asfalt 13.04.2010 13.04.2010 BİTTİ   
295  İÇERENKÖY AYDIN YOL 415,66 15 Sıcak Asfalt 14.04.2010 15.04.2010 BİTTİ   
296  İÇERENKÖY BAHÇELER ARASI YOL 142,99 8 Sıcak Asfalt 16.04.2010 16.04.2010 BİTTİ   
297   İÇERENKÖY BAHÇELER ARASI YOL 325,21 10 Sıcak Asfalt 17.04.2010 18.04.2010 BİTTİ   
298  İÇERENKÖY BALIN YOL 364,24 7 Sıcak Asfalt 19.04.2010 19.04.2010 BİTTİ   
299  İÇERENKÖY BÜYÜKYURT YOL 190,95 7 Sıcak Asfalt 12.05.2011 13.05.2011 BİTTİ   
300  İÇERENKÖY BİNGÖLLER YOL 158,87 6 Sıcak Asfalt 14.05.2011 15.05.2011 BİTTİ   
301  İÇERENKÖY CAMÖZÜ YOL 179,49 7 Sıcak Asfalt 20.04.2010 20.04.2010 BİTTİ   
302  İÇERENKÖY CEVAHİR YOL 242,32 7 Parke 24.06.2011 04.07.2011 BİTTİ   
303  İÇERENKÖY CİHAN YOL 279,81 7 Sıcak Asfalt 02.08.2011 04.08.2011 BİTTİ   
304  İÇERENKÖY DEMET YOL 486,28 10 Sıcak Asfalt 21.04.2010 22.04.2010 BİTTİ   
305  İÇERENKÖY DERE YOL 145,52 10 Sıcak Asfalt 23.04.2010 23.04.2010 BİTTİ   
306  İÇERENKÖY ERDEM YOL 186,41 7 Sıcak Asfalt 13.05.2011 14.05.2011 BİTTİ   
307  İÇERENKÖY ERZURUM YOL 132,95 7 Sıcak Asfalt 14.05.2011 15.05.2011 BİTTİ   
308  İÇERENKÖY GÜL YOL 111,88 7 Parke 02.09.2011 06.09.2011 BİTTİ   
309  İÇERENKÖY KANARYA YOL 250,83 7 Sıcak Asfalt 21.07.2011 21.07.2011 BİTTİ   
310  İÇERENKÖY KARSAN YOL 526,34 10 Sıcak Asfalt 23.04.2010 24.04.2010 BİTTİ   
311  İÇERENKÖY KAVAKLI YOL 444 17 Sıcak Asfalt 25.04.2010 25.04.2010 BİTTİ   
312  İÇERENKÖY KEMALPAŞA YOL 237,1 7 Sıcak Asfalt 26.04.2010 26.04.2010 BİTTİ   
313  İÇERENKÖY KOLÇAK YOL 289,61 6 Sıcak Asfalt 27.04.2010 27.04.2010 BİTTİ   
314  İÇERENKÖY MALATYA YOL 209,82 7 Sıcak Asfalt 08.05.2011 09.05.2011 BİTTİ   
315  İÇERENKÖY MENEKŞE YOL 110,23 7 Parke 23.08.2011 27.08.2011 BİTTİ   
316  İÇERENKÖY ORDU YOL 201,24 7 Sıcak Asfalt 09.05.2011 10.05.2011 BİTTİ   
317  İÇERENKÖY PINAR YOL 242,45 10 Sıcak Asfalt 28.04.2010 28.04.2010 BİTTİ   
318  İÇERENKÖY PINAR YOL 640,72 23 Sıcak Asfalt 28.04.2010 30.04.2010 BİTTİ   
319  İÇERENKÖY REİSOĞLU YOL 268,14 6 Sıcak Asfalt 22.07.2011 22.07.2011 BİTTİ   
320  İÇERENKÖY SUCULLU YOL 145,67 6 Parke 29.07.2011 02.08.2011 BİTTİ   
321  İÇERENKÖY SUSAM YOL 94,85 5 Parke 13.08.2011 17.08.2011 BİTTİ   
322  İÇERENKÖY SÖĞÜT YOL 71,78 7 Sıcak Asfalt 10.06.2011 10.06.2011 BİTTİ   
323  İÇERENKÖY SİNOP YOL 114,79 6 Sıcak Asfalt 10.05.2011 11.05.2011 BİTTİ   
324  İÇERENKÖY TOPÇU YOL 214,7 13 Sıcak Asfalt 21.08.2010 21.08.2010 BİTTİ   
325  İÇERENKÖY TOPÇU YOL 311,94 30 Sıcak Asfalt 22.08.2010 23.08.2010 BİTTİ   
326  İÇERENKÖY TOPÇU İBRAHİM YOL 250,48 10 Sıcak Asfalt 10.10.2010 10.10.2010 BİTTİ   
327  İÇERENKÖY TUNCELİ YOL 201,07 6 Sıcak Asfalt 06.05.2011 07.05.2011 BİTTİ   
328  İÇERENKÖY ULUS YOL 128,34 6 Sıcak Asfalt 11.10.2010 11.10.2010 BİTTİ   
329  İÇERENKÖY UMUT YOL 285,01 10 Sıcak Asfalt 12.10.2010 12.10.2010 BİTTİ   
330  İÇERENKÖY YALVAÇ YOL 106,69 6 Parke 24.07.2011 28.07.2011 BİTTİ   
331  İÇERENKÖY YÜCEL YOL 172,97 10 Sıcak Asfalt 13.10.2010 13.10.2010 BİTTİ   
332  İÇERENKÖY YÜCEL YOL 220,7 7 Sıcak Asfalt 14.10.2010 14.10.2010 BİTTİ   
333  İÇERENKÖY ZEYBEK YOL 264,55 7 Sıcak Asfalt 21.07.2011 21.07.2011 BİTTİ   
334  İÇERENKÖY ÇANKIRI YOL 218,54 6 Sıcak Asfalt 07.05.2011 08.05.2011 BİTTİ   
335  İÇERENKÖY ÇİĞDEM YOL 118,27 7 Parke 18.08.2011 22.08.2011 BİTTİ   
336  İÇERENKÖY ÖKSÜZ DERESİ YOL 278,57 8 Parke 06.07.2011 21.07.2011 BİTTİ   
337  İÇERENKÖY ÖZTÜRKLER YOL 374 7 Sıcak Asfalt 20.08.2010 21.08.2010 BİTTİ   
338  İÇERENKÖY İMRANLI YOL 196,24 6 Sıcak Asfalt 11.05.2011 12.05.2011 BİTTİ   
339  İÇERENKÖY İSTİRİDYE YOL 85,51 6 Sıcak Asfalt 10.05.2011 11.05.2011 BİTTİ   
340  İÇERENKÖY ŞEHİT CEM NURİ YOL 230,99 7 Sıcak Asfalt 05.05.2011 06.05.2011 BİTTİ   
341  İÇERENKÖY ŞENBAĞLAR YOL 114,08 6 Parke 03.08.2011 07.08.2011 BİTTİ

Ataşehir Zabıta Müdürlüğü’nün 2011 Yılı Projeleri:

3-Semt pazarlarımızda pazarcı esnaflarının Pazar tezgah yerleri iplerini gelişigüzel  çevredeki balon vb. bağlamalarının önlenmesi, semt pazarlarının düzenlenerek Pazar tezgah yerlerinin düzensiz ve kötü görünümlerinin iyileştirilerek vatandaşların daha rahat alış veriş yapmalarının sağlanması ve çevrede bulunan binaların balkon vb. herhangi bir zarar verilmesinin önlenmesi amacıyla semt pazarlarına pazarcı esnafının tezgah iplerini bağlamaları için demir direkler kurularak semt pazarları daha düzenli  bir görünüme kavuşması sağlanmıştır.
 
4-Ataşehir’ e yakışır daha çağdaş, temiz ve düzenli bir kent oluşturmak, ilçemizde izinsiz tabela reklam, afiş ve ilan uygulamalarının oluşturduğu çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi ve Belediyemizce belirlenen yerlerde afiş vb. tanıtım uygulamalarının gerçekleştirilmesi amacıyla ilçemiz sınırları dahilinde belirlenen yerlerde afiş, ilan ve tanıtım uygulamalarının asılması için demir direkler konulmuştur.

5-Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelin sağlıklı; zihinsel ve fiziksel moral ve motivasyonunun yükseltilmesi, verimliliğinin artırılması için oluşturulan spor programı kapsamında spor hocası gözetiminde haftalık asgari 60 dakika spor yaptırılmaktadır.
               

Ataşehir Zabıta Müdürlüğü Devam Eden Projeler:
            

1-Semt pazarlarında Pazar tezgah yerlerinin belirlenerek pazarların daha modern bir görünüme kavuşmasının sağlanması için tezgah yerleri çizgi çalışmasını tüm semt pazarlarında tamamlanacaktır.

2-İlçemizde bulunan işyerlerinin reklam tabela ve ilan unsurlarının görüntü kirliliği oluşturmalarını önlemek, kentimize daha çağdaş bir görünüm oluşturmak amacıyla işyerlerinin reklam ve tabela unsurları ilan ve reklam ekiplerimizce denetlenmekte, Belediyemiz İlçe Tasarım Biriminden alınan görüş doğrultusunda işyerlerine ait reklam, tabela ve tanıtım unsurları Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğine uygun hale getirilmekte,  mevzuat hükümlerine aykırılıkları bulunan reklam unsurları  ekiplerimizce kaldırılarak ilçemizde görüntü kirliliği önlenmektedir. 

 
Ataşehir Zabıta Müdürlüğü Planlanan Projeler:

1-İlçemiz semt pazarlarına Müdürlüğümüzce kurulacak elektronik terazi ile halkımızın satın aldığı ürünlerin etkin denetimi gerçekleştirilerek, eksik gramajlı ürünlerin tespitinin sağlanması ve ilgilileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Bu doğrultuda her semt pazarına 1 adet elektronik terazi kurulacaktır.

2-Semt pazarlarında alışveriş yapan halkımıza, semt pazarlarının daha iyi ve daha rahat alışveriş yapılan alanlar haline getirilmesi amacıyla semt halkının görüşlerinin alınarak anket çalışmasının yapılması ve ankete katılan vatandaşlarımıza “Ataşehir Belediyesi” logolu, ve geri dönüşümü mevcut İlçe halkının semt pazarlarında alışveriş yaparken çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi ve kentlilik bilincinin pekiştirilmesi amacıyla 30.000 adet  bez-kumaş malzemeden torba; file dağıtımı gerçekleştirilecektir.

3-Zabıta Müdürlüğü olarak ilçe halkının başvuru ve şikayetlerini daha kısa zamanda çözüme kavuşturmak ve ekiplerimizle denetim ve çalışmalarımızı daha aktif hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde iki adet motorize ekip oluşturulacaktır.
 

Ataşehir’de Yangın

30 Dakikada Bel Fıtığından Kurtulmak Mümkün

Bu ağrıyla yaşamak kader değil
 
Uzun zaman tedavi görmelerine rağmen bu ağrılardan kurtulamayacağını anlayıp onunla yaşamaya çalışan birçok kişi bulunmaktadır. Ancak bu rahatsızlıkla yaşamak kaderiniz değil. Endoskopik cerrahi artık tüm cerrahi alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlayan bir tekniktir. Bel fıtığı ameliyatlarında ilk amaç sinir üzerindeki baskıyı kaldırmaktır. Bugün bütün dünyada geçerli olan tedavi yöntemi mikrocerrahi (mikroskopik diskusektomi) tekniğidir. Ancak yeni gelişen endoskopi teknolojileri sayesinde bel fıtığı ameliyatlarında endoskopik yöntem ciddi bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için doğru hasta seçimi çok önemlidir. Tam endoskopik bel fıtığı cerrahisinde ameliyat yaklaşık 0.5 cm’lik bir kesiden yapılır. Kas ve kemik dokulara herhangi bir zarar verilmediğinden ameliyat sonrası erken dönemde bel ağrısı nispeten daha azdır.
 
Aynı gün taburcu olabilirsiniz
 
Tam endoskopik bel fıtığı operasyonundan sonra hasta kısa bir süre içerisinde ayağa kaldırılarak aynı gün içinde taburcu edilebilmektedir. Kas ve kemik dokularına zarar verilmediğinden tam endoskopik bel fıtığı ameliyatlarından sonra instabilite (bel kayması) riski hemen hemen hiç yoktur. Tam endoskopik bel fıtığı ameliyatları, yandan (transforaminal) veya orta hattan (interlaminar) olmak üzere iki yöntemle yapılmaktadır. Hangi yöntemin seçileceği fıtığın omurga kanalı içindeki yeri ve kalça kemiğinin yandan girişe imkan verip vermemesi gibi teknik nedenlere bağlıdır.
 
Her yaş grubuna uygulanan bir tedavi yöntemi
 
Bu operasyonda cerrahiye bağlı kan kaybı, enfeksiyon ve ameliyat sahasında oluşabilecek kan birikimi riski daha azdır. Endoskopik disk ameliyatı; bel fıtığı şikayeti olup, ameliyat olması gereken uygun hastalarda güvenle kullanılabilen bir yöntemdir. Bunun için deneyimli ve gerekli eğitimleri almış cerrahlar tarafından her yaş grubuna uygulanabilmektedir. Örneğin yaşlı, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalarda da ameliyat sonrası iyileşme süresinin çok kısa olması nedeniyle büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Ergenlerde Sosyal Fobi Okul Başarısızlığına Neden Oluyor

Sosyal Fobisi Olan Ergen Sürekli Kaygı Taşır

Ergenlerde sosyal fobi, onların sosyal ortamlarda performans göstermeleri gerektiği zamanlarda ve yabancı oldukları kişilerle konuşurken beklenen kaygının üstünde bir kaygı göstermeleridir. Bu kaygı, kişide çarpıntı, el terlemesi, göz kararması gibi belirtilere neden olmaktadır. Sosyal fobi yaşayan ergen, yaşadığı yüksek kaygı ve stresten dolayı aile ve öğretmenlerinin kendisinden beklenti ve becerilerini yeterince yerine getirememektedir. Bu durum ergenin sosyal ve okul başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.

Kaygı kişiyi pek çok tehlikeli durumdan koruduğu için belirli bir dereceye kadar faydalıdır.  Fakat kaygı derecesi belli bir düzeyin üstüne çıkarsa kişi yapmak istediklerini, “rezil olacağım, komik duruma düşeceğim, herkes hiçbir işe yaramadığımı düşünecek, kimse benimle arkadaşlık etmeyecek” şeklindeki düşünceleri nedeniyle yapamaz. Sosyal fobi taşıyan ergen, bu güvensizlik nedeniyle okul ve sosyal hayatında öğretmenlerinin ve anne-babasının kendisinden beklediği sorumluluklarını yerine getiremeyeceğinden tedavi sürecine başlanması önem taşımaktadır.

Güvenini kazanması için ona “aferin” deyin

Ergenlik döneminde yaşanan sosyal fobi ve kendine güvensizlik genetik faktörlerden kaynaklanabilir. Ailede sosyal fobi vb. psikolojik problemler varsa, çocukta da görülme ihtimali artmaktadır. Genetik faktörlerin yanı sıra aileden kaynaklanan nedenler, sosyal fobinin görülmesinde çok etkilidir. Ebeveynlerin çok fazla mükemmeliyetçi olması, çocuklarının davranışlarını kabul etmemesi, sürekli yadırgaması, bekleneni tam olarak yapamayacağı düşüncesi ile sürekli ona müdahale etmesi çocukta güvensizliği tetiklemektedir.

Öğrencinin okul hayatında yaşadığı travma; yani öğretmenin bağırması, çocuğu diğer sınıf arkadaşlarının önünde cezalandırması vb. durumlar, öğrencinin kişisel özelliklerine bağlı olarak bir travma oluşturabilir. Öğrencilik hayatında yaşanan bu kötü anılar, ergenin hafızasında yer edinir ve bu güvensizlik sosyal fobiye dönüşebilir.

Ergende sosyal fobinin oluşmasını engellemek için çocukluktan itibaren ailenin çocuğunu yaptığı işlerde övmesi, takdir etmesi, kendisinden beklenileni en iyi şekilde yaptığını ona vurgulaması ve destek olması önemlidir.

Sosyal Fobi Okul Bıraktırıyor

Sosyal fobisi olan öğrenci, sınıf içinde görüşlerini söylemekten, tahtaya kalkmaktan, sunum yapmaktan, sınav stresinden, arkadaş ortamında iletişim kurmaktan vb. çekinebilir. Bu da derse katılım, sınav ve not başarısını olumsuz etkilediğinden öğrencinin okulu bırakmasına neden olabilir. Sosyal fobi tedavisine erken başlamak okul yaşamının zarar görmemesi açısından önemlidir.

Uz. Dr. Humen Can Elmi; sosyal fobisi olan ergenin ebeveynlerine ve ailelerine şu önerilerde bulundu:

•Anne ve babanın aşırı kaygılarından kurtulmaları sağlanmalıdır.
•Ebeveynlerin ergenden beklentilerini doğru ayarlamaları, aşırı beklentilerden uzak durmaları gerekmektedir.
•Çocuğun yapmak istemediği ve beceremeyeceğini düşündüğü işlerde alıştırma yöntemi kullanılarak bu yöntemle güven kazanması sağlanmalıdır.
•Rezil olma, becerememe, herkes tarafından kabul görememe, işini iyi yapamama düşüncesinin yanlış olduğu anlatılmalıdır.
•Öğretmenler öğrencileri yapmak istemedikleri konularda zorlamamalıdır. Örneğin, çocuk tahtaya çıkmak istemiyorsa bu konuda ona baskı yapmak doğru değildir. Bu durum çocuk için travma oluşturabilir.
•Öğretmenlerin ve ebeveylerin çocuğu motive etmek amacıyla sürekli akranları, arkadaşları ve akrabaları ile karşılaştırma yapılmamalıdır. Çünkü karşılaştırma yapılması var olan özrünü yüzüne vurmak ve onu hepten güvensizleştirmek anlamına gelmektedir.
•Sosyal fobi okul başarısını etkileyecek boyuta gelmeden bir uzmandan destek alınması önem taşımaktadır.

Okula Koşar Adımlarla Dönmek İsteyenlerin Tercihi: Onitsuka Tiger Mexico’66

Rahatıma düşkünüm ve okul kıyafetimle de tarzımı yansıtırım diyen erkek öğrenciler daha çok siyah renkteki Mexico 66’ları tercih ederken, kızlar ise beyaz üzerine kırmızıdan, kahverengiye kadar farklı alternatiflerdeki klasik Onitsuka Tiger çizgilerine sahip modellerden formalarına uygun olanları seçiyorlar. Özellikle tarzı, ince tabanı ve çok hafif tasarımı sayesinde yıllara meydan okuyan Mexico 66 modeli ile öğrenciler, tüm günü geçirdikleri ayakkabılarının içinde rahat ediyorlar.
Onitsuka Tiger Mexico’66 ile siz de yeni okul döneminde rahatlığın keyfini yaşayın.

Ödül Avcısı; Chevrolet Volt

Jüri üyeleri puanlarını 13 kriter üzerinden verilecek. Bu kriterler arasında yol tutuş, yakıt tüketimi, çevreye etki ve iç hacim genişliği gibi teknik özelliklerin yanı sıra, yaygın dağıtım ağı, parça ve aksesuarların kolaylıkla bulunması gibi konular yer alıyor.

AUTOBEST 2011 yılı “ECOBEST” seçilen Chevrolet Volt’un daha önce aldığı ödüller;

•NewYork Motor Show "Yılın Çevreci Otomobili"
•Motor Trend tarafından 2011 “Yılın Otomobili”
•Green Car Journal tarafından 2011 Yılın “Çevreci Otomobili”
•Car and Driver tarafından 2011 “Yılın En İyi İlk 10 Otomobil”
•Ward’s AutoWorld 2011 “Yılın En İyi İlk 10 Motor”
•AUTOMOBILE tarafından 2011 “Yılın En İyi Otomobili”
•Popular Mechanics tarafından 2010 “Yılın En İyi Teknoloji Buluşu”

Ataşehir’de Silahlı Çatışma

Okullardaki Alerji Tehlikesine Dikkat

Alerjene maruziyet hastalığı tetikler
 
Solunum yolu alerjileri klinikte “alerjik rinit” ve “alerjik astım” olarak karşımıza çıkmakta, çocukluk çağının önemli sağlık problemlerini oluşturmaktadır. “Saman nezlesi” olarak da adlandırılan alerjik rinitte mevsimsel ya da tüm yıl boyunca burun tıkanıklığı, burun akıntısı, burun kaşıntısı ve hapşırık ön planda gözlemlenirken; bu tabloya gözlerde sulanma, kaşıntı da eşlik edebilir. Alerjik astım ise tekrarlayan öksürük, hışıltı periyodları ile karakterize olup nefes darlığı atakları ile alevlenmeler gösterir. Bu ataklar sırasında özellikle küçük havayolları daralmakta, ciddi solunum sıkıntısı ortaya çıkabilmektedir. Her iki klinik tabloda da duyarlı alerjene maruziyet önemli tetikleyici faktör olarak rol oynar.

Alerjenler astım ve saman nezlesinin alevlenmesinde etkilidir

 
Ev tozu akarları, hamamböceği, küf mantarları, kedi, köpek, kuş tüyü gibi evcil hayvan epiteli alerjenleri tanımlanan en önemli iç mekan alerjenleridir. İç mekan alerjenlerine duyarlılık astım ve saman nezlesi gibi solunumsal alerjik hastalıkların gelişiminde ve alevlenmesinde önemli bir risk faktörüdür. Astımlı çocukların havayollarındaki aşırı duyarlılık alerjen dışındaki uyaranlara karşı da hassasiyet doğurmaktadır. Üst solunum yolu enfeksiyonları, egzersiz, soğuk hava, stres, hava kirliliği, sigara dumanı ve birtakım irritan gazlar astım atağı alevlenmelerini kolaylaştıran diğer alerjen dışı uyaran faktörlerdir.

Alerjeni tanımak hastalık kontrolünü sağlar

 
İç mekan alerjen duyarlılığının neden olduğu solunumsal şikayetlerin önüne geçebilmek için öncelikle hangi alerjene karşı duyarlılığın olduğunun tespiti önem taşır. Bunun için çeşitli laboratuvar ve cilt deri testleri uygulanabilmektedir. Alerjenin tanımlanmasından sonra alerjenden kaçınma yöntemlerinin uygulanması çevresel alerjen yükünü azaltacaktır. Ayrıca gerekli hallerde çeşitli semptom giderici ve koruyucu ilaçlar ve alerjene özgü immünoterapi yöntemleri de tedavi basamaklarını oluşturmaktadır.

Uykudan uyandıran öksürük alerjinin belirtisi olabilir, üst solunum yolu enfeksiyonları atakları tetikleyebilir

 
Süregelen öksürük atakları, özellikle gece uykudan uyandırabilen ve sabaha karşı yoğunlaşan öksürükler, zaman zaman göğüsten duyulan hışıltı, hızlı soluk alıp verme, sıkışma hissi küçük havayollarındaki duyarlılığın bir belirtisi, yaklaşmakta olan olası bir alevlenmenin habercisi olabilmektedir. Alerjen duyarlılığı olan bireylerde üst solunum yolu enfeksiyonlarının akut alevlenmeleri tetiklediği birçok bilimsel çalışmada da gösterilmiştir. Dolayısıyla duyarlı bireylerin üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma için gerekli tedbirleri uygulamaları önem taşımaktadır.

Çocuklar sigara dumanına maruz kalmasın

Sigara astım üzerine de olumsuz etki etmektedir. Sigara içmenin yanı sıra pasif olarak sigara dumanına maruz kalma bile astımın şiddetlenmesine yol açmakta hastalığın kontrol altına alınmasını güçleştirmektedir. Ev içerisinde bir başka odada ya da balkonda içilen sigara bile astımlı çocukları etkiler.

Okulla yeni tanışan çocuk birçok uyaranla da tanışır

Özellikle okulla yeni tanışan küçük yaştaki çocuklarda yeni bir ortama girmenin yarattığı birtakım sıkıntılar doğmaktadır. Çocuklar bu dönemden önceki hayatlarında karşılaştıklarından çok daha fazla uyaranla karşılaşabilmekte, bunlarla ilgili sağlık sorunları yaşayabilmektedir. Ancak bağışıklık sisteminde altta yatan bir rahatsızlığı olmayan çocuklarda ya da alerjen duyarlılığı gelişmeyenlerde bu sıkıntılar zamanla azalabilmekte ve herhangi bir komplikasyona neden olmamaktadır.

16 Milyon Öğrenci Okula Başladı

Hillside Runners’a İlk Adım

Antrenman teknikleri
Antrenman günleri
Yarış takvimi

Hillside City Club Trio’nun adres ve telefonu için tıklayınız… 

OPEL, 4 Dünya Prömiyeriyle Frankfurt’ta Gövde Gösterisi Yapıyor

Günlük kullanıma yönelik genişletilmiş menzilli ilk elektrikli otomobil Ampera'nın tamamen yeni bir segment yarattığını söyleyen Strake, bunun Ampera ile sınırlı kalmayacağını, yeni sürpriz otomobili tanıtarak gösterdi. Strake ve Opel Tasarım Başkanı Mark Adams'ın birlikte tanıttığı RAKe, çift kişilik bir konsept elektrikli otomobil ve Opel'in elektrikli otomobil segmentindeki liderliğini pekiştirecek bir parça. Adams RAKe'yi "havalı, eğlenceli ve seksi" olarak tanımlıyor. Geleneksel bir küçük otomobilin üçte biri ağırlığındaki otomobil sadece 380 kg ve tüm parçaları yeniden dönüştürülebilir karbonfiber. RAKe ile100 km seyahat etmenin maliyeti sadece 1 Euro (Almanya'daki elektrik fiyatlarıyla hesaplanmıştır). Özellikle genç sürücüler tarafından tercih edilmesi beklenen iki kişilik otomobille amaçlanan; çevreye verilen minimum etki ile maksimum hareket kolaylığını sağlaması !

RAKe'nin yanında, dünya prömiyeri Temmuz sonunda yapılan Ampera da Almanya'da ilk kez gösterime çıktı. Genişletilmiş menzili ve sadece şarjı bittiğinde elektrikli motoru destekleyen benzinli motoruyla çığır açan Ampera, günlük kullanıma uygun ilk elektrikli otomobil olduğunu bir kez de Frankfurt'ta gösteriyor.

Astra ailesinin son üyesi Astra GTCde Frankfurt'ta sergileniyor. Kaslı yapısı ve çarpıcı renkleriyle göz dolduran Astra GTC'nin tüm versiyonlarında HiPerStrut süspansiyon mevcut. Insignia OPC'de de bulunan bu sistemle sürüş keyfi katlanıyor. 5 koltuklu coupé Astra GTC, sınıfının en geniş hacimli otomobili ve 2010'da Opel satışlarının %31'ini oluşturan Astra serisinin son gözbebeği. Strake, Astra GTC'nin markaya gençlik ve tutku aşıladığını söylüyor. Strake'nin tanıtımını yaptığı otomobillerden biri de kompakt monocab sınıfında dünya prömiyerini gerçekleştiren Zafira Tourer. 1999'dan beri Zafira, segmentinin en çok satılan otomobillerinden ve şimdi Zafira Tourer da pazara giriyor. Flex7 oturma sistemi ile önde de arkada da yolcuya yüksek konfor sunan otomobil kullanışlı iç mekanı ve etkileyici dış görünümü ile başarılı bir aile otomobilinden etkileyici bir monocab'e dönüş hikayesini görünür kılıyor. Ayrıca Zafira Tourer, 4.66 metrelik uzunluğu ile 7 koltuklu monocab'ler içinde liderliğe oynuyor. EcoFLEX özelliğiyle 119 g/km'lik karbondioksit salınımı ve 130 hp'lik iki motor seçeneğiyle doğuyor: 1.4 Turbo benzinli ve 2.0 CDTI. Her iki seçenekte de, Opel'in modellerinin çoğunda olduğu gibi start/stop özelliği mevcut.

Türkiye'de üretilecek olan Yeni Comboda ilk kez dünyanın karşısına çıkıyor. 2 gövde tipi ve 6 motor seçeneğiyle hem bir binek otomobil hem de van olduğunu gösteriyor. 4.600 litrenin üzerinde bagaj hacmi ile 1 tonun üstünde taşıma kapasitesi olan Yeni Combo, Bursa'da Opel'in projede işbirliği içinde olduğu Tofaş'ın fabrikasında üretilecek.

Strake, basın toplantısında yeni modellerin yanında Opel'in Avrupa'daki satış rakamlarından da bahsetti. 2011'in ilk sekiz ayında tek başına satışların %7.9 arttığını ve pazar payının %6.2'ye yükseldiğini söyledi. Opel'in pazarda güçlü bir oyuncu olduğunu belirten Strake, tanıtımı yapılan 4 yeni model ile 2014'e kadar gerçekleşmesi planlanan 11 milyar Euro'luk yatırımın ve 30 yeni modelin de müjdesini verdi.

Opel standında sergilenen otomobiller ise şöyle:

Zafira Tourer
Astra GTC
RAKe
Ampera
New Combo
Antara
Corsa
Corsa OPC Nürburgring
Corsa OPC
Meriva
Astra ST
Astra 5 DR
Insignia
Insignia OPC

Dünyanın En Büyük Papyonu Frankfurt Havalimanı’nda

Yıllar içinde değişik formları kullanılan Chevrolet logosu şimdi büyük ihtişamı ile Frankfurt Motor Show ziyaretçilerini henüz uçak seyahatında karşılıyor.

Bu sene Frankfurt Motor Show’da 100. Yılını kutlayan Chevrolet, Colorado Rally ve Miray konsept modellerinin Avrupa prömiyerini gerçekleştirirken, Efsanevi Camaro ve ikonik Corvette 100. Yıl Özel serisi modellerini ve Avrupa’da önümüzdeki yıl pazara girecek Yeni Malibu modellerini daha yakından tanıma fırsatını bulacaklar.

Chevrolet, Avrupa’nın en hızlı büyüyen markasıdır ve 2011 ilk yarılınında 2.35 milyon Chevrolet dünya çapında satılmıştır. 

Deniz Gezmiş Parkı’nda Pınar Sağ Rüzgârı

Konserde Pınar Sağ ile birlikte, Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Yarışmasında küçükler kategorisinde birinci olan Orhan Veli İlköğretim Okulu öğrencisi Zeynep Türkoğlu da Pir Sultan Abdal’ın “Geçti Dost Kervanı” Türküsünü seslendirdi.

Saatlerce sahnede kalan Pınar Sağ, konseri eşi Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte izleyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye teşekkür etti ve “Beni, bu güzel mahallede bu güzel insanlarla buluşturan Başkan Battal İlgezdi’ye ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Pınar Sağ’a çiçek verip teşekkür eden Başkan Battal İlgezdi de, “Ataşehir’de kültür merkezimiz henüz yok. Ancak yapımı hızla devam ediyor. Kısa süre sonra ilçemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olarak gördüğümüz kültür merkezlerimiz hizmete girecek. Kültür merkezimiz olmamasına rağmen parklarda, alanlarda; sinema gösterimleri, tiyatro festivali ve konserlerle ilçedeki kültür-sanat açığını kapatmak için çalışıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu Ataşehirlilerin bu etkinliklere gösterdiği ilgiden anlıyor ve görüyoruz” dedi.

Ataşehir Güven Timleri Kılıktan Kılığa Giriyor

Moda Tasarımı ve Portfolyo Hazırlama ve Modelizm ve Drapaj Kursu

Moda Tasarımı ve Portföy Hazırlamayı öğrenmek isteyen lise, üniversite öğrencileri ve yetişkinler, ESMOD Istanbul
kampüsümüzdeki kısa kursumuza katılabilirler.
 
Programda çeşitli teknik ve yöntemlerin temelleri öğretilir;
 
 Karışık medya kullanımıyla çizim ve boyama teknikleri
 Renk kullanımlarıyla tanışma
 Kıyafet tasarımı ve çizimi (Modelizm kursuyla eşzamanlı olarak etek ve gömlek tasarımı)
 3D Stüdyo
 Teknik ve canlı çizim
 Okullara başvurularda gereken sanat çalışmaları ve sunumlarını hazırlama konusunda öğrencilerin kendilerini
geliştirmelerine yardımcı olacak olan Portfolyo Hazırlama tekniğiyle tanışma ve uygulama
ve/veya
 
Modelizm ve Drapaj
 
10.00-13.00
Cumartesi Günleri
Başlangıç Tarihi: 29 Ekim
Modelizm öğrenmek isteyen lise, üniversite öğrencileri ve yetişkinler, ESMOD Istanbul kampüsümüzdeki kısa
kursumuza katılabilirler.
 
Programda çeşitli teknik ve yöntemlerin temelleri öğretilir;
 
 Kalıp çıkarma teknikleriyle tanışma
 Etek bazının kalıbını çıkarma
 Prova Mankeni üzerinde bez uygulamalar
 Gömlek kolu ve yakası çalışmaları
 Poplin kumaştan gömlek yapımı
Tüm dersler simültane olarak Türkçe’ye çevrilecektir.
 
Her bir kurs ücreti: 1560TL
 
Öğrenciler sanat malzemelerini kendileri temin edecektir. Gereken ve önerilen malzeme listesi önceden bildirilecektir.
Meclisi Mebusan Cd. Çelebi Hamamı Sk. No:14 Fındıklı 34427 İstanbul T:+90 212 249 20 54 -55 F: +90 212 249 20 74 www.esmodistanbul.com info@esmodistanbul.com

Arkadaşını Hillside’a Getir Tatile Götürme Şansı Kazan

İstanbul’da 3000 Servis Aracı Yakın Takipte

Sistem sayesinde servis aracının hareket saatleri, servise binecek kişilerin saat kaçta, hangi noktadan alınacakları, bu kişilerin ise-okula- eve varış saatleri, servis aracının duraklama yaptığı yerler, duraklama süreleri gibi bilgiler anında görülebiliyor. Takip internet üzerinden yapılıyor İstanbul’daki çok sayıda okula ve kuruma servis hizmeti veren ve İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği (İSTAB) üyesi 3 bin servis aracında Servis Araçları Takip ve Kontrol Sistem’inin kullanıldığını belirten Arvento Mobile Systems Genel müdürü Özer Hıncal, “Servis araçlarına tesis edilen veri cihazları ve GPS uydularından alınan veriler sayesinde, servis araçlarının bütün hareketleri, servis saatleri dahilinde konuyla ilgili kişi ve birimler tarafından takip ve kontrol ediliyor. Veliler ve okul müdürleri internete bağlanabildikleri her yerden, servis araçlarını izleyebiliyor” dedi. Anında Hız Limiti Kontrolü Sistemin, servis aracına tanımlanmış olan hız limitlerinin aşılması halinde ilgili kişilere ve servis firmasına otomatik olarak alarm gönderilmesini sağladığını açıklayan Özer Hıncal, bu sayede hız ihlali yapan servis aracının şoförünün anında uyarılabildiğini söyledi. Özer Hıncal, “Bunların yanı sıra servislerin iş, okul ve ev arasında izleyeceği yolun sisteme tanımlanması ile en kısa ve doğru rota çizebilmeleri de sağlanıyor. Bu sayede, olası rota ihlalleri kontrol ediliyor. Sistem istenildiğinde servis aracı eve yaklaştığında kişinin cep telefonuna SMS göndererek, gereksiz yere dışarıda beklenmesini önlemektedir” diye konuştu. Sistemin, hem servis firmaları hem de servis hizmetini alan okullar ve veliler  açısından, can güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra, araçların kilometre bilgilerinin takip edilebilmesi ve servis firmalarının performanslarının ölçümü açısından önemli veriler sunduğunu kaydeden Özer Hıncal, sistemi birçok okul, özel sektör firmaları, kamu kuruluşları ve servis aracı firmaları tarafından kullanılabildiğini ifade etti.  Evcil Hayvanlarda Takip Edilebiliyor. 130.000’in üzerindeki  araç referansı ile Türkiye’de araç takip sistemleri alanında Pazar Lideri konumunda olduklarını belirten Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal; “Aralarında Sağlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı gibi büyük kurumların bulunduğu müşterilerimiz için  binlerce araçlık önemli projelere imza attık ve hem özel sektörde hem de kamuda yeni projelere imza atmaya devam ediyoruz” dedi. Hıncal, araç takip sistemlerinin yanı sıra nesne ve kişi takip sistemleri de ürettiklerini belirterek  bu sistemlerin, evcil hayvanların takibinden ,değerli malların takibine  kadar uzanan geniş bir kullanım alanı olduğunu ve  takip sistemlerinin kullanımın gün geçtikçe yaygınlaştığını “ belirtti.

iPhone 5’in Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu

Kalp Yogası ile Sağlıklı Bir Yaşam

Bypasslıların sağlığına katkıda bulunmanın yanı sıra; bir arada vakit geçirmelerini sağlayan Kalp Yogası, hastalar arasındaki iletişim ve paylaşımı artırıyor.
 
Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez: “Yogadaki hafif egzersizler kasları güçlendiriyor, nefes teknikleri kalbe daha kolay oksijen göndermeyi sağlıyor, meditasyon da stresi azaltıyor. Araştırmalara göre; 3-6 aylık dönemde yoga yapanların kan yağları, kan şekerleri ve tansiyonları daha iyi kontrol ediliyor. Daha az ilaç kullanımıyla tansiyonları düzene girebiliyor. Bu yoganın stres hormonu adrenalini azaltıp, mutluluk hormonu endorfini artırmasının bir sonucudur.”

Yoga Uzmanı Dr. Neslihan İskit: “Herkesin yogaya ihtiyacı vardır. Tek ders yapan biri bile kendinde değişiklik hissediyor. Yoga, zamana meydan okuyarak, stresi azaltan, kalbi açan, hayatı zenginleştiren, bilimsel metotlarla kalp hastalarına yardımcı oluyor. Yoga, kalp ameliyatı geçiren hastaların günlük yaşamlarına daha hızlı dönmelerini, ameliyat sonrası yaşanan depresyon dönemini geçirmeden hayata devam etmelerini sağlıyor.”

“Kalp Fonksiyonlarım Düşmüştü”

Kalp fonksiyonlarının yoga ile düzeldiğini söyleyen Osman Müftüoğlu isimli hasta iyileşme sürecini şu sözlerle anlattı; “Geçirdiğim kalp krizinin ardından kalp fonksiyonlarım yüzde 28’e kadar düşmüştü, herkes vefat edeceğimi düşünüyordu. Daha sonra Kalp Yogası ile tanıştım. 2 yıl boyunca kalp yogasını uyguladım.  Kalp fonksiyonlarım önce yüzde 40’a şimdi de yüzde 67’ye kadar yükseldi. Böylece bypass olmama gerek kalmadı. Sağlığıma kavuşmamda büyük katkı sağlayan Kalp Yogasını herkese öneriyorum.”

“İlaç Almak Yerine Yoga Yapıyorum”

3 yıl önce bypass olan ve ameliyattan bir ay sonra yogaya başlayan Nur Satar da, “Oprasyondan sonra pek çok bypasslı hasta gibi panik atak sorunu yaşadım, bu rahatsızlığı ilaç kullanmadan yoga yaparak atlattığım için çok mutluyum” diye konuştu.

Program:

Başlangıç Tarihi: 20 Eylül 2011
Gün: Her Salı ve Cuma
Saat: 19.00
Yer: Memorial Şişli Hastanesi Konferans Salonu

Bilgi ve kayıt için: 444 7 888

Memorial Hamilelik Yogası ile Doğumu Kolaylaştırın

Memorial Sağlık Grubu’nun anne adayları için düzenlediği Hamilelik Yogası, Memorial Şişli ve Ataşehir Hastaneleri’nde başlıyor. Yoga Uzmanı Dr. Neslihan İskit yönetiminde düzenlenecek olan Hamilelik Yogası, 24 Eylül Cumartesi gününden itibaren ücretsiz olarak anne adaylarının katılımına açık olacak.

Yoga Uzmanı Dr. Neslihan İskit, gebelik süresince yapılması gereken Hamilelik Yogası programının faydalarını anlattı:

“Gebelik duruş bozukluğuna yol açar”

Her gebelik ve doğum, kadında fiziksel ve psikolojik değişiklikler meydana getirir. Bebeğin ana rahminde büyümeye başlaması vücut ağırlık merkezinin değişmesine, omurganın doğal yapısının bozulması ise bel ve bacaklarda ağrılara neden olabilir. Fiziksel aktivitelerdeki kısıtlanmalar ve psikolojik değişiklikler anne adayını daha hassas ve kırılgan yapabilir. Bedenin, zihnin ve ruhun birleşmesi anlamına gelen yoga, bu sıkıntılara karşı iyi bir hamilelik dönemi geçirmenize yardımcı olur.

Hamilelik yogasında temel duruş biçimleri, sizi anne olmaya ve huzurlu bir doğum yapmaya hazırlar. Uygulanan nefes egzersizleri ile anne adayları doğru nefes almayı öğrenir.

“Yoga ile doğumu kolaylaştırın”

Hamileliğiniz süresince yaptığınız düzenli yoga programı ile el ve ayaklarda meydana gelen ödem ve vücut krampları azalır. Karın kaslarını güçlenir ve masaj etkisi ile bağırsak hareketleri rahatlar. Solunum ve dolaşım sistemi güçlendirilerek bulantılara veda edilir. Yoga ile hamile kadının duruş bozuklukları en aza indirilir. Doğum kanalındaki gerginlik rahatlatılarak doğumun daha kolay ve hızlı olması sağlanır.

Hamilelik yogasına katılan Şeniz Tanrıverdi yoganın doğum sürecine katkıları ile ilgili şunları söyledi: “15 Ağustos’ta kızım İpek’i dünyaya getirdim. Doğumhaneye yürüyerek gittim ve doğum koltuğuna yattıktan 10 dakika sonra doğumum gerçekleşti. Bağırmadan, düzgün nefes alarak sancılarımın üstesinden gelmeyi başardım. Rahat bir doğum geçirdiğim için dünyanın en güzel sesinin, kızımın çığlıklarının keyfini çıkarabildim. Memorial’ın düzenlediği hamilelik yogası programına katılmış olmasaydım, doğumum bu kadar kolay ve keyifli olmayabilirdi.”

Program
Memorial Şişli Hastanesi
Başlangıç Tarihi: 24 Eylül 2011
Gün / Saat: Her Cumartesi / 16.30 – 17.30
Yer: Memorial Şişli Hastanesi Konferans Salonu

Memorial Ataşehir Hastanesi

Başlangıç Tarihi: 24 Eylül 2011
Gün / Saat: Her Cumartesi / 10.00 – 11.00
Yer: Memorial Ataşehir Hastanesi Konferans Salonu
Bilgi ve Kayıt: 444 7 888

Qatar Airways’den Yaz Sonu Promosyonu

Şu anda İstanbul’dan Doha’daki merkezine haftada 10, Ankara'dan ise haftada 7 sefer gerçekleştiren Qatar Airways’in Yaz Sonu Promosyonuna dahil olan uçuş noktaları ve fiyatlarından bazıları: Istanbul’dan Maldivler-EUR757, Guangzhou-EUR531, Hong Kong-EUR534; Ankara’dan Pekin-EUR540, Hong Kong-EUR540, Dubai-EUR380. Fiyatlar gidiş-dönüş olup tüm vergiler dahildir. Her yıl düzenlenen prestijli Skytrax yolcu anketinin sonucunda 2011 Yılının Havayolu Şirketi seçilen Qatar Airways, sadece 14. yılında olan genç bir havayolu şirketi olarak kayda değer ödüller almaya devam ediyor. 98 uçaktan oluşan modern bir filoya sahip olan Qatar Airways, 2013 yılına kadar 120’den fazla uçakla dünya genelinde 120’nin üzerinde varış noktasına hizmet sunmayı planlıyor.